Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ολοκληρώθηκε και πλέον οι τράπεζες προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις με σκοπό να επαναπροσεγγίσουν την κανονική τους λειτουργία, η οποία πάντως θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την άρση των capital controls, όπως σημειώνουν έγκυρα τραπεζικά στελέχη.

Το status των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μεταβλήθηκε, αφού μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους ανήκουν πια στον ιδιωτικό τομέα κατά πλειοψηφία με τη Eurobank να διαθέτει ιδιωτική συμμετοχή 97,6%, την Alpha Bank 89%, την Εθνική Τράπεζα 59,6% και την Τράπεζα Πειραιώς 74,6%.

Βεβαίως μπορεί οι τράπεζες να ανήκουν κατά πλειοψηφία στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο με εξαίρεση τη Eurobank όπου το Δημόσιο διαθέτει πολύ μικρή συμμετοχή, στις υπόλοιπες περιπτώσεις η συμμετοχή του Δημοσίου είναι σχετικώς αξιόλογη και πάντως με δικαίωμα ψήφου. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά με την προηγούμενη μετοχική κατάσταση και σύνθεση των τραπεζών, όπου το δημόσιο διέθετε μεν υψηλότερα ποσοστά, χωρίς ωστόσο δικαίωμα ψήφου.

Οι στόχοι των τραπεζών από εδώ και πέρα κινούνται σε δύο άξονες: ο πρώτος αφορά την περαιτέρω εξυγίανσή τους, ενώ ο δεύτερος αφορά τη διοχέτευση κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία της χώρας.

Στόχοι
Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, οι τράπεζες επιθυμούν να έχουν περάσει σε φάση οριακής έστω κερδοφορίας μέσα στο 2016. Αυτό θα βελτιώσει σημαντικά το κλίμα στις αγορές και θα επιτρέψει σε έναν δεύτερο χρόνο τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να απευθυνθούν στις αγορές για την άντληση και νέων κεφαλαίων. Ακόμη μία τέτοια εξέλιξη διαμορφώνει την ισχυρή βεβαιότητα πως οι ελληνικές τράπεζες δεν πρόκειται να ξαναχρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση. Βεβαίως η παραπάνω εξέλιξη θα επιτευχθεί ασφαλώς εφόσον η ελληνική οικονομία περάσει σε φάση ανάκαμψης ή έστω μηδενισθεί ο μέχρι τώρα αρνητικός ρυθμός του ΑΕΠ.

Προς την κατεύθυνση εξυγίανσης των ισολογισμών τους οι τράπεζες θα ακολουθήσουν τα πλάνα αναδιάρθρωσης που έχουν την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών. Ετσι αναμένεται συγκέντρωση στο εσωτερικό και σχετικός περιορισμός των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Η προσέλκυση καταθέσεων στα γκισέ των τραπεζών αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μελήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά την ανακεφαλαιοποίηση.

Από τα 40 δισ. που έφυγαν από το τραπεζικό σύστημα το 2015, περίπου το μισό αποτελεί στόχο να επιστρέψει στα γκισέ των τραπεζών το 2016. Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, οι τράπεζες έχουν ήδη εισέλθει σε διαδικασία ενημέρωσης των πελατών για τις δυνατότητες που έχουν σε επίπεδο προϊόντων ήδη από την παρούσα φάση. Ωστόσο αυτή η διαδικασία δεν εκτιμάται ότι θα αποδώσει ιδιαιτέρως, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η άρση των capital controls, παρατηρούν έγκυροι χρηματιστηριακοί παράγοντες, αφού η ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων είναι ένα από τα ουσιαστικότερα κίνητρα για να επανέλθουν οι καταθέσεις και κυρίως εκείνες που αποσύρθηκαν υπό τη μορφή μετρητών στα γκισέ των τραπεζών.

Ένα επίσης εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο που ανοίγουν οι τράπεζες είναι η ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων. Το θέμα αυτό κινείται τόσο μέσα από την πρόσκληση δανειοληπτών να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ώστε να κριθούν συνεργάσιμοι όσο και μέσα από την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που βρίσκεται σε τελικό στάδιο συζητήσεων μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών. Μεγάλο κεφάλαιο για τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν τα επιχειρηματικά δάνεια, αφού είναι εκείνα τα οποία έχουν μπλοκάρει και τα σημαντικότερα προς διάθεση κονδύλια από τις τράπεζες.

Η διοχέτευση κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν ιεραρχικά, τη διακοπή της αύξησης των «κόκκινων» δανείων. Η διακοπή αυτή, όπως σωστά λένε έγκυροι τραπεζίτες, θα εκπληρωθεί μόλις η οικονομία περάσει σε φάση ανάκαμψης. Ετσι οι εκτιμήσεις των τραπεζών για το θέμα αυτό τοποθετούνται περί το τέλος του 2016. Με τον έλεγχο των «κόκκινων» δανείων, οι τράπεζες θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε νέες χορηγήσεις αφού θα μειώσουν τους δείκτες κινδύνου, ενώ συγχρόνως θα απεγκλωβίσουν κεφάλαια για νέα δάνεια.

Προτεραιότητες
Η δεύτερη σημαντικότερη προϋπόθεση αποτελεί την επιστροφή των καταθέσεων. Προτεραιότητα στον σχεδιασμό των ελληνικών τραπεζών έχουν τα δάνεια προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως επίσης και προς τις καινοτόμες επιχειρήσεις, αφού είναι εκείνες που παρά την κρίση διατηρούν κερδοφορία. Οι τράπεζες επίσης στρέφονται και προς τη χρηματοδότηση της πρωτογενούς παραγωγής, αφού είναι αυτή που συνδυάζεται και με κοινοτικούς πόρους μεγεθύνοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια και επομένως το αποτέλεσμα.

Τέλος οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν τα διαθέσιμα προς τους πελάτες προϊόντα τους προχωρώντας σε επανασχεδιασμό πολλών από αυτά στη βάση της άρσης των capital controls. Αλλωστε ένα σημαντικό πλήθος προϊόντων που διέθεταν οι τράπεζες προς τους πελάτες τους έπαψε να υφίσταται με την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών και τώρα απαιτείται επανασχεδιασμός εφόσον ισχύσει η πρόγνωση κυβερνητικών παραγόντων και τραπεζικών πως η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων θα υπάρξει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016.

ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΣΤΙΣ 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο μετοχολόγιο των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των τραπεζών, περιλαμβάνεται πλέον η Credit Agricole, που κατέχει ποσοστό 11,07% και είναι τοποθετημένη στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank. Το ποσοστό αυτό προέκυψε μετά τη μετατροπή των ομολόγων που κατείχε σε μετοχές η ασφαλιστική του διεθνούς οίκου. Ανάμεσα στους βασικούς μετόχους της τράπεζας βρέθηκε και η εταιρεία Paulson με ποσοστό 7,32%. Μέτοχος της τράπεζας παραμένει η Paramount με ποσοστό χαμηλότερο του 5%, ενώ και το Κατάρ έχει συμμετοχή μικρότερη του 5%.

Σε ό,τι αφορά τη Eurobank η τράπεζα ανακοίνωσε τη μείωση του ποσοστού που κατέχει η Fairfax κάτω από το 20% και συγκεκριμένα στο 16,88%. Το ποσοστό της Capital είναι της τάξεως του 8,34% και αντιστοιχεί σε 182.358.578 δικαιώματα ψήφου της Capital Research Management Company. Κάτω από 5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της Makenzie Financial Corporation. Σύμφωνα με την τράπεζα οι μετοχές της Eurobank που περιήλθαν στη θυγατρική του ομίλου Eurolife μέσω της συμμετοχής από επενδυτικά προγράμματα της τελευταία ανταλλάχθηκαν και έτσι το 5,32% τελικώς μηδενίστηκε.

Ανάμεσα στους μετόχους και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης IFC που όπως ανακοίνωσε απέκτησε μετοχές 150 εκατ. ευρώ. Η συνολική συμμετοχή του IFC είναι 60 εκατ. στην Alpha Bank, 50 εκατ. στη Eurobank 20 εκατ. στην Πειραιώς και 20 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ.

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, ας σημειωθεί πως το 40% της αύξησης σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της διοίκησης της τράπεζας αφορούν Ελληνες ιδιώτες επενδυτές . Σύμφωνα με ανακοίνωση της Baupost το ποσοστό του οίκου στην τράπεζα είναι κάτω από το 5% ενώ δεν φαίνεται άλλος μέτοχος να κατέχει ποσοστό υψηλότερο του 5% στην τράπεζα.