190789

Παράθυρο ευκαιρίας για ανενεργά μπλοκάκια

Μια τελευταία ευκαιρία έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι που διαθέτουν ανενεργά μπλοκ ή ανενεργές επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή γλιτώνοντας μάλιστα σημαντικά ποσά.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δόθηκε παράταση ενός μήνα, δηλαδή έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 προκειμένου οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών για ατομικές επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Να σημειωθεί ότι η παράταση αφορά στη δυνατότητα της εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών και όχι μόνο της διακοπής εργασιών η οποία μπορεί ούτως ή άλλως να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη σημασία της παράτασης που δόθηκε.

Χιλιάδες φορολογούμενοι που κάποια στιγμή άσκησαν επιτήδευμα ή εργάστηκαν με μπλοκάκι και πλέον αμείβονται ως μισθωτοί ή είναι άνεργοι αμέλησαν να επισκεφθούν την εφορία και να υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών. Μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στην υποβολή της σχετικής δήλωσης δηλώνοντας ως ημερομηνία παύσης των εργασιών όχι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αλλά την πραγματική ημερομηνία που διέκοψαν τις εργασίες τους. Έτσι, για όλο το χρονικό διάστημα της μη άσκησης του επαγγέλματός τους μέχρι και την υποβολή της δήλωσης διακοπής δεν θα επιβαρυνθούν με διάφορους φόρους και τέλη, όπως είναι το τέλος επιτηδεύματος και οι ασφαλιστικές εισφορές στο ταμείο τους.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:
Ένας φορολογούμενος που πλέον είναι μισθωτός εργαζόταν έως και το τέλος του 2011 με μπλοκάκι στον ίδιο εργοδότη. Μπορεί να προχωρήσει σε υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 31η Δεκεμβρίου 2011 και να γλιτώσει έτσι το τέλος επιτηδεύματος για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015. Μετά την 31η Ιανουαρίου 2016 θα μπορεί να δηλώσει ως ημερομηνία διακοπής εργασιών μόνο την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής και έτσι θα επιβαρυνθεί με το τέλος επιτηδεύματος για τα τέσσερα χρόνια που αναφέρθηκαν καθώς και με πρόστιμα για μη εκπλήρωση τυπικών φορολογικών υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα, μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών πελατών, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κ.α.

22/12/2015
Πηγή : www.capital.gr