Αποκάλυψη εγκύκλιος ΓΛΚ: Κατάργηση capital controls και πλεόνασμα 919 εκατ. οι στόχοι του προϋπολογισμού για το 2016


Αποκάλυψη εγκύκλιος ΓΛΚ: Κατάργηση capital controls και πλεόνασμα 919 εκατ. οι στόχοι του προϋπολογισμού για το 2016

 
H εγκύκλιος για την εκτέλεση του νέου προϋπολογισμού θα δοθεί τις επόμενες μέρες στην δημοσιότητα
Η σταδιακή άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 0,53% του ΑΕΠ, δηλαδή 919 εκατ. ευρώ,  είναι οι δύο βασικοί στόχοι του προϋπολογισμού του 2016.
Τους στόχους αυτούς περιγράφει η εγκύκλιος για την εκτέλεση του νέου προϋπολογισμού που θα δοθεί τις επόμενες μέρες στην δημοσιότητα και υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Με την εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την δημοσιονομική στρατηγική του 2016, όπως αυτή απορρέει από τη συμφωνία του καλοκαιριού (Μνημόνιο νο3) που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους ευρωπαίους εταίρους και εκκρεμεί η συμμετοχή του ΔΝΤ στο νέο αυτό πρόγραμμα.
Σε αυτό το πλαίσιο ορίζονται σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου που «σιτίζονται» από τον κρατικό προϋπολογισμό σαφείς περιορισμοί για τη διάθεση των κρατικών πιστώσεων.
«Καμία δαπάνη δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη» διαμηνύει σε Υπουργεία, υπηρεσίες, Αρχές και Νομικά Πρόσωπα – εντός και εκτός – Γενικής Κυβέρνησης, το Γενικό Λογιστήριο και επισημαίνει τις δρακόντειες ποινές  που έχουν νομοθετηθεί για τους φορείς που δεν ευθυγραμμίζονται με την λιτότητα του Μνημονίου.
‘Έτσι σε περίπτωση αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους (άνω του 10%) θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες ) για την άμεση διόρθωσή τους.
‘Έμφαση θα δοθεί στα ληξιπρόθεσμα χρέη και δη στην σταδιακή εξόφληση οφειλών 5,9  δις. ευρώ που έχει το κράτος προς τους ιδιώτες προμηθευτές.
Τα χρέη αυτά πρόκειται να καλυφθούν στο σύνολο τους μέχρι το τέλος του 2016, ενώ μεγάλο κομμάτι αυτής της οφειλής θα πληρώσει το δημόσιο με την δόση των 5,7 δις. ευρώ που θα λάβει μετά το πέρας της πρώτης αξιολόγησης από τους δανειστές.
Σημαντικό για το Γενικό Λογιστήριο είναι οι φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Επίσης, θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την έγκαιρη αποστολή των οικονομικών τους στοιχείων διαφορετικά θα διακόπτεται η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Προσοχή θα πρέπει να δείξουν όλοι οι φορείς και στις δαπάνες για την στέγαση των υπηρεσιών τους.
Μισθώματα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ σε ετήσια βάση θεωρούνται απαγορευτικά και θα εγκρίνονται μόνο με απόφαση υπουργού Οικονομικών.
Σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα αυτά πλέον μεταφέρονται στον μεγάλο – ενιαίο λογαριασμό που έχει ανοίξει το Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος στον οποίο συγκεντρώνεται όλο το ρευστό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Επί της ουσίας, με την δημιουργία του λογαριασμού αυτού το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί, με τα λεφτά των άλλων, να κλείνει «τρύπες» του προϋπολογισμού.
Κεντρική θέση για την επίτευξη των στόχων του νέου Μνημονίου έχουν τα έσοδα.
Οι φόροι το 2016 είναι αυξημένοι κατά 3,2 δισ. ευρώ.
Σε μια χρονιά που η ελληνική οικονομία θα δίνει μάχη προκειμένου να βγει από την ύφεση (σ.σ. εκτιμάται στο 0,7%) όλοι σχεδόν οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 883 εκατ. ευρώ από τις ανατιμήσεις σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιφέρει οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ.
Επιπλέον, το επόμενο έτος, πάνω από 2.000.000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων  θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους 795 εκατ. ευρώ για τα εισοδήματά τους, εξαιτίας των αυξήσεων στους συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της προκαταβολής του φόρου και της νέας κλίμακας των ενοικίων που θα έρθει για ψήφιση στην βουλή.
 Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος του προϋπολογισμού ορίζει ότι:
1. Με τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί καθορίζονται όρια δαπανών και όχι ύψος κονδυλίων προς ανάλωση.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιχειρηθεί από τους φορείς του Δημοσίου να συγκρατηθούν οι δαπάνες κάτω από τα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων.
2. Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν είναι δεδομένη.
Η αποδέσμευση τους θα εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων δαπανών για ορισμένες κατηγορίες εξόδων.
3. Μετατάξεις, αποσπάσεις ή μεταφορά προσωπικού από μια υπηρεσία στην άλλη θα πρέπει να γίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις στην υπηρεσία που μετατάσσονται οι υπάλληλοι.
4. Όλοι οι φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να υιοθετήσουν μηχανισμούς που θα εξασφαλίζουν τη μηνιαία πορεία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις αποκλίσεις από τους στόχους και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.
5. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεχής παρακολούθηση των δαπανών και η αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
6. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικού χαρακτήρα, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους πρέπει να προβαίνουν άμεσα στην βεβαίωσή τους στην αρμόδια εφορία.

Μ. Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr