ΤΗΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ρέντζιου Μαρία
Λογίστρια – Φοροτεχνικός

Αναρωτιέμαι… κάθε χρόνο, οι δημιουργοί των εντύπων, έχοντας πάντα φυσικά γνώμονα τις οδηγίες της διοίκησης τους ,δεν δίνουν σημασία στο πρακτικό κομμάτι ή αναμένουν εμάς να τους τα υποδείξουμε, δεν συμβουλεύτηκαν ίσως λογιστές φοροτεχνικούς που έχουν εμπειρία στην υποβολή των δηλώσεων;

Χωρίς να σταθώ σε αυτό κυρίως, αλλά έχοντας ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει να είναι πρακτικά δυνατό, αλλά πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα και ανακοινωθεί η έναρξη των δηλώσεων να έχετε κάνει δοκιμές πρώτα. Ολοι γνωρίζουμε ότι το σύστημα δεν είναι έτοιμο, ως προς τα στοιχεία και θα πάρει μέρες να αποτελεί ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Πόσο δύσκολο είναι; Να ορίσουν κάποιους έμπειρους από τον κλάδων μας, να κάνουν τα πρώτα δοκιμαστικά; ΠΡΙΝ ανακοινωθεί στο ευρύτερο κοινό, προκειμένου να εκδοθούν οδηγίες και να μην υπάρχουν οι συνήθεις γκρίνιες και χρονοκαθυστερήσεις ;

Λοιπόν, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια των συναδέλφων μου, θα σταθούμε στο παρόν και θα παρακαλέσουμε τους αρμόδιους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις μας ,τώρα που είναι ακόμα νωρίς, προκειμένου να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι και να μη καταγραφούν στο help desk σας, δυσάρεστες συζητήσεις.

Θα παραθέσω παραδείγματα φιλοξενίας και τις διαπιστώσεις μας , ο σκοπός είναι απλός αν είχαμε οδηγίες επ’ αυτού δε θα αναρωτιόμασταν:

Περίπτωση πρώτη : Ο Α (μέλος εταιρείας για να το κάνω πιο δύσκολο άρα υποβάλει το καλοκαίρι τη δήλωση μετά τις 30.6),φιλοξενεί τον Β (άνεργο) και τον Γ (επιχείρηση ατομική) . Βασικό είναι ο Α να μην έχει ξεκινήσει τη δήλωση ας πάρουμε αυτό σαν εκδοχή, να μην την έχει καν αποθηκεύσει, ο Β φιλοξενούμενος ξεκινάει την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης και δηλώνει το ΑΦΜ που τον φιλοξενούσε το 2017 του Α, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα προχωράει και οριστικοποιεί.

Εν συνεχεία ξεκινάει την υποβολή ο Α και βλέπει στους κωδικούς 007-008 από τον Β ότι τον έχει φιλοξενούμενο, εκεί έχει την επιλογή να αποδεχθεί ή να τον απορρίψει. Δεν ολοκληρώνει τη δήλωση και ο φοροτεχνικός ή ο ίδιος την αποθηκεύει απλά, χωρίς να έχει αποθηκεύσει το ΑΦΜ του Γ.

Παράλληλα ξεκινάει να υποβάλει ο Γ βάζει το ΑΦΜ του Α και αυτόματα το σύστημα «μπλοκάρει» τη υποβολή βγάζοντας το εξής μήνυμα: «ο φορολογούμενος με ΑΦΜ:696969699 έχει κάνει ήδη δήλωση και δεν έχει δηλώσει ότι σας φιλοξενεί. Δεν μπορείτε να δηλώσετε φιλοξενία από αυτόν τον ΑΦΜ».

Τι πρέπει να κάνει ο Γ ή ο φοροτεχνικός του εκείνη την στιγμή; Να καλέσει τον Α να βρεί τον συνάδελφο ή όποιον κάνει τη δήλωση του, να μπει μέσα να βάλει το ΑΦΜ του Γ και μετά να δει το εξής μήνυμα: «πρέπει να γίνει αποδοχή φιλοξενούμενου». Να επιστρέψει ο Γ στον Η/Υ του ή στο λογιστή του, να κάνουν αποδοχή και επιτέλους να μπορεί να οριστικοποιήσει τη δική του δήλωση. Όμως εκείνος την κάνει απλά αποθήκευση.

Επιστρέφουμε στο παράδειγμα και ενώ έχει δηλωθεί ως φιλοξενούμενος ο Γ ως δεδομένο με αποθηκευμένη ακόμα τη δήλωση, διαπιστώνουμε για κάποιον λόγο ίσως γιατί άνθρωποι είμαστε και με τα πέρα δώθε, τελικά ανακαλύπτει ο συντάκτης της δήλωσης, ότι ο Γ δεν ήταν φιλοξενούμενος το 2017 αλλά το 2018, εκεί έχει «κλειδώσει» το σύστημα, κανένας δε μπορεί να κάνει διαγραφή ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ η δήλωση ούτε του ενός ούτε του άλλου; Δεν μας επιτρέπονται και διορθώσεις πριν την οριστική υποβολή αυτό μας λέτε;

Δηλαδή θέλετε να μας πείτε Κύριοι ότι η παραπάνω διαδικασία είναι σύντομη και εφικτή και δε θα προκαλέσει δυσλειτουργία, αγνοείτε ότι όλοι οι φορολογούμενοι, είτε γιατί δεν είναι υπόχρεοι έως 30.6 να υποβάλουν τη δήλωση τους πχ μέλη εταιριών, είτε υποβάλλονται από διαφορετικούς φοροτεχνικούς, θα πρέπει να συντονιστούν όλοι μαζί; Πόσες εργατοώρες απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία;

Περίπτωση δεύτερη : Ο Α (ηλικιωμένος κατάκοιτος), φιλοξενεί τον Β (οικόσιτο προσωπικό) και οι συγγενείς του Α αγνοώντας όλα τα παραπάνω, ξεκινάνε να υποβάλουν τη δήλωση του ηλικιωμένου, όμως για διάφορους λόγους ξεχνάνε να δηλώσουν το ΑΦΜ του Β και υποβάλουν. Ο Β όταν πρόκειται να κάνει τη φορολογική δήλωση ,βλέπει το γνωστό μήνυμα : «ο φορολογούμενος με ΑΦΜ: 696969699 έχει κάνει ήδη δήλωση και δεν έχει δηλώσει ότι σας φιλοξενεί. Δεν μπορείτε να δηλώσετε φιλοξενία από αυτόν τον ΑΦΜ».

Πηγαίνει πίσω να βρεί τα παιδιά ή τους συγγενείς του ηλικιωμένου να βρούν το λογιστή τους, να βάλει το ΑΦΜ με τροποποιητική δήλωση, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ο ηλικιωμένος αποβιώνει. Μάλιστα στον αέρα η δήλωση του Β γιατί δεν μπορεί να διαγράψει και να θέλει κανένας την δήλωση, που έχει ήδη υποβληθεί ή την τροποποιητική που ίσως είναι αποθηκευμένη, ούτε να την επαναφέρει ,ως μη αποθηκευμένη του θανόντα, που δεν θα υποβληθεί ποτέ ηλεκτρονικά, γιατί πλέον θα κατατεθεί χειρόγραφα από τους κληρονόμους.

Θα μας που οι αρμόδιοι, όταν θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να καλέσετε στο ΤΑΧΙΣ να γίνει αίτημα επαναφοράς της δήλωσης ή να υποβληθούν χειρόγραφα στις ΔΟΥ. Μάλιστα… Πόσες εργατοώρες απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία;

Περίπτωση τρίτη : Ο Α (πατέρας και υπόχρεος)φιλοξενεί τον Β (γιό του και φιλοξενούμενο προστατευόμενο τέκνο είτε ανήλικο με υποχρέωση ξεχωριστής δήλωσης, είτε ενήλικας με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης). Ο Α ξεκινάει να υποβάλει τη δήλωση και πολύ ορθά δηλώνει το τέκνο στον πίνακα 8 ως προστατευόμενο και ας υποθέσουμε ο ενήλικας γιός επιθυμεί να κάνει μόνος του τη δήλωση ή να πάει σε άλλο φοροτεχνικό φίλο του να υποβάλει τη δήλωση όταν θα πάει θα βάλει το ΑΦΜ του Α του πατέρα του το γνωστό μήνυμα: «ο φορολογούμενος με ΑΦΜ: 696969699 έχει κάνει ήδη δήλωση και δεν έχει δηλώσει ότι σας φιλοξενεί. Δεν μπορείτε να δηλώσετε φιλοξενία από αυτόν τον ΑΦΜ». Την συνέχεια την ξέρετε…. Μη χάνουμε χρόνο….

Ίσως βρεθούν πολλά παραδείγματα και διάφορες περιπτώσεις σε πρώτη φάση ας κρατήσουν οι υπεύθυνοι τα εξής και ευχόμαστε να διορθωθούν άμεσα:

1. Να μη μπλοκάρει η υποβολή καμίας δήλωσης και μόνο εφόσον ολοκληρωθούν οι δηλώσεις εισοδήματος λόγο φιλοξενίας. Αν υπάρχει απόρριψη, να σταλεί μήνυμα εφόσον απαιτείται e-mail, στον φιλοξενούμενο να προσέλθει σε έλεγχο, διαφορετικά να ανακληθεί εντός κάποιας προθεσμίας η δήλωση του.

2. Να μη μπλοκάρει και να μπορεί να γίνει διαγραφή ακόμα και εφόσον έχει γίνει η αποδοχή αν και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση της δήλωσης.

3. Να διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα στο σύστημα με τους φιλοξενούμενους προστατευόμενα μέλη, θεωρούμε είναι κάποιο τεχνικό θέμα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα ούτε για τον έλεγχο σας. (Στο σεμινάριο της ΠΟΕ-ΔΟΥ ειπώθηκε ότι θα διορθωθεί)

4. Τέλος να μπορεί κάποιος που έχει αποθηκεύσει προσωρινά μια δήλωση, πριν την οριστική υποβολή να τη διαγράφει ή να την επαναφέρει,δίχως να απαιτείται η απασχόληση των τεχνικών του ΤΑΧΙΣ.

Έχοντας πάντα τη διάθεση για χιούμορ και συνεργασία, ευχόμαστε να διορθωθούν οι αστοχίες, προς διευκόλυνση όλων μας. Καλή αρχή και καλή δύναμη συνάδελφοι, τα παραπάνω να ναι τα μόνο παρατράγουδα και να τελειώσουμε φέτος όλοι εμπρόθεσμα, ήρεμοι και με υγεία.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40384