Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

Α. Η ένταξη μιας πισίνας σε κατηγορίες ακινήτων στο Ε9

Οι πισίνες (κολυμβητικές δεξαμενές) γράφονται διαφορετικά στο Ε9 με προϋποθέσεις. Μπορεί να θεωρούνται:
• Aθλητική εγκατάσταση
• Κύριος χώρος
• Βοηθητικός χώρος
Ο χαρακτηρισμός μιας πισίνας σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες
έχει σχέση με τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.:
→ ΠΙΣΙΝΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: O EN.Φ.Ι.Α. θα μειωθεί κατά 90%
→ ΠΙΣΙΝΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: O EN.Φ.Ι.Α. θα μειωθεί κατά 50%
→ ΠΙΣΙΝΑ – ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: O EN.Φ.Ι.Α. θα υπολογισθεί στο ακέραιο, χωρίς μείωση

Οι λόγοι που λαμβάνονται υπ’ όψη για την διαφορετική αναγραφή μιας πισίνας στο Ε9 μπορεί να είναι:

1. Η ύπαρξη αδείας κατασκευής Ειδικού Κτιρίου όταν η πισίνα ευρίσκεται σε κατοικία ή μονοκατοικία
2. Η μη ύπαρξη αδείας κατασκευής ειδικού κτιρίου όταν η πισίνα ευρίσκεται σε κατοικία ή μονοκατοικία
3. Η τακτοποίηση-νομιμοποίηση μιας πισίνας με τους νόμους 3843/2010, ή 4014/2011 ή 4178/2013
4. Η κοινόχρηστη πισίνα που χρησιμοποιείται από τους ενοίκους της πολυκατοικίας
5. Η κοινόχρηστη πισίνα που η χρήση της παρέχεται σε ενοίκους επιπλωμένων δωματίων ή ξενοδοχείων
6. Η πισίνα που ευρίσκεται στην ταράτσα του κτιρίου
7. Η εσωτερική πισίνα (εντός κτιρίων)
8. Η εξωτερική πισίνα (εκτός κτιρίων)

Β. Πως χαρακτηρίζονται οι πισίνες στο Ε9

1. Όταν υπάρχει άδεια κατασκευής Ειδικού Κτιρίου σε κατοικία ή μονοκατοικία

→ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ χαρακτηρίζεται ως «Αθλητική Εγκατάσταση» η οποία αναγράφεται σε χωριστή γραμμή στο Ε9 (στην στήλη 9 Κωδ.11-αθλητική εγκατάσταση)
→ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ χαρακτηρίζεται ως «Αθλητική Εγκατάσταση» η οποία αναγράφεται σε χωριστή γραμμή στο Ε9 (στην στήλη 9 Κωδ.11-αθλητική εγκατάσταση)

2. Όταν ΔΕΝ υπάρχει άδεια κατασκευής Ειδικού Κτιρίου σε κατοικία-μονοκατοικία

→ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ χαρακτηρίζεται ως «Κύριος Χώρος» και προστίθεται στους κυρίους χώρους της κατοικίας ή μονοκατοικίας (αναγράφεται στην στήλη 12)
→ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ χαρακτηρίζεται ως «Βοηθητικός Χώρος» και προστίθεται στους βοηθητικούς χώρους της κατοικίας ή μονοκατοικίας (αναγράφεται στην στήλη 13)

3. Όταν γίνεται τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της πισίνας με τους νόμους 3843/2010, ή 4014/2011, ή 4178/2013

→ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ χαρακτηρίζεται ως «Κύριος Χώρος» και προστίθεται στους κυρίους χώρους της κατοικίας ή μονοκατοικίας (αναγράφεται στην στήλη 12)
→ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ χαρακτηρίζεται ως «Αθλητική εγκατάσταση» η οποία αναγράφεται σε χωριστή γραμμή στο Ε9 (στην στήλη 9 κωδ. 11-αθλητική εγκατάσταση)

4. Η κοινόχρηστη πισίνα που χρησιμοποιείται από τους ενοίκους της πολυκατοικίας

Είναι κοινόχρηστη πισίνα. Την χρησιμοποιούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα την αναγράψει στο Ε9 του εφ’ όσον η χρήση της πισίνας γίνεται με βάση το συμβόλαιο αγοράς της ιδιοκτησίας όπου το δικαίωμα χρήσης στην πισίνα. Αυτό το δικαίωμα χρήσης της πισίνας εξομοιώνεται με την επικαρπία και γράφεται ως επικαρπία στο Ε9. Η επικαρπία αυτή θα γραφεί με το ποσοστό της κυρίας ιδιοκτησίας στο οικόπεδο (εκφραζόμενη σε εκατοστά)

ΠAΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε πολυκατοικία. Με βάση τη Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, το διαμέρισμα του έχει τα 200‰ του οικοπέδου. Στην πολυκατοικία υπάρχει εξωτερική πισίνα (με άδεια οικοδομής) την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί (δικαίωμα χρήσης) όπως ορίζει το συμβόλαιο κτήσης του διαμερίσματος.
Στο Ε9 θα γραφεί  σε ιδιαίτερη γραμμή ως «Αθλητική Εγκατάσταση» με ποσοστό 20% (δηλαδή τα 200‰ εκφραζόμενα σε εκατοστά)

5. Η κοινόχρηστη πισίνα που παρέχεται στους ενοίκους ξενοδοχείων ή επιπλωμένων δωματίων. Πως γράφεται στο Ε1 και στο Ε9

Στο Ε9:

Όταν σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο με κτίσμα υπάρχει και κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει αναγράφεται στους κύριους χώρους.

Όταν όμως δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους στην ίδια γραμμή με το κτίσμα.

Το αυτό ισχύει και για πισίνες σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Το Ε9 υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου κ.λπ.
ΠΟΛ.1047/10.3.2005 Β6

Στο Ε1:

Αν η δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα) χρησιμοποιείται από τους ενοίκους επιπλωμένων δωματίων ή ξενοδοχείων, από την εκμετάλλευση των οποίων η επιχείρηση αποκτά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (επιχειρηματική δραστηριότητα), το τεκμήριο χρήσης αυτής δεν βαρύνει τον επιχειρηματία. Επίσης, έχει απαλλαγή και από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Στις πισίνες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης, αφού αυτός επιβάλλεται πάνω στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να συμπληρώνονται οι πισίνες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1).

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ12Α 1107659 ΕΞ 21.6.2014
ΠΟΛ.1073/1.3.2000
ΠΟΛ.1245/13.11.2013 (Φ.Ε.Κ. 2876 Β’/14.11.2013)

6. Η πισίνα στην ταράτσα

Θεωρείται ως εξωτερική και όχι ως εσωτερική πισίνα

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40272