Με την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να σταθούν στα πόδια τους και πάλι. Οι υγιείς τράπεζες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, μέσω της παροχής νέων δανείων στις επιχειρήσεις. Η σημαντική συνεισφορά από τον ιδιωτικό τομέα έχει επίσης συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα, που αποτελούσε βασικό στόχο του τρίτου προγράμματος βοήθειας προς την Ελλάδα “, δήλωσε ο επικεφαλής του ευρωταμείου, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά την αξιολόγηση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εντοπίστηκε έλλειμμα 4,6 δισ. στην Εθνική Τράπεζα. Το 1,5 δισ. από αυτό το κενό καλύφθηκε με ιδιωτικά μέσα και τα 120 εκατ. μέσω των θετικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Επιπλέον, 302 εκατ. θα καλυφθούν από προνομιούχες μετοχές, πριν η τράπεζα λάβει κρατική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα έχει βρει επαρκή κεφάλαια για να καλύψει το κενό που εντόπισε ο SSM στο πλαίσιο του λεγόμενου βασικού σεναρίου, αλλά όχι για το δυσμενές σενάριο. Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καλύψει τα υπόλοιπα 2,71 δισ.

Μετά το σύνολο των εκταμιεύσεων, απομένουν 4,6 δισ. από τα αρχικά 10 δισ. ευρώ που προορίζονταν για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Αυτά τα κεφάλαια, καταλήγει η ανακοίνωση, διατηρούνται σε χωριστό λογαριασμό στον ESM και τυχόν μελλοντικές εκταμιεύσεις θα αποφασίζονται για κάθε περίπτωση χωριστά.

Πηγή: www.news247.gr