Έναν ακόμη κρίκο στην μακρά αλυσίδα των επιχειρήσεων που έπεσαν θύματα της οικονομικής κρίσης, της εκτόξευσης του βιομηχανικού κόστους, της αδυναμίας πρόσβασης σε νέα κεφάλαια και της γενικότερης αλλαγής του οικονομικού μοντέλου στη χώρα, προσέθεσε η Spider Ν. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε. που αναγκάστηκε να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης όπως προβλέπει το άρθρο 99.

Η ηπειρώτικη μεταλλοβιομηχανία που, μεταξύ άλλων, είχε αναλάβει στο παρελθόν την παραγωγή για λογαριασμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων των μεταλλικών μερών σημαντικού αριθμού οχημάτων Mercedes και διέθετε ισχυρή θέση στον κλάδο των συστημάτων εξοπλισμού καταστημάτων και αποθηκών, είχε επεκταθεί με επιτυχία στην αγορά συστημάτων περισυλλογής απορριμμάτων. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε προμηθεύσει τους περισσότερους δήμους και οργανισμούς του δημοσίου με (τους γνωστούς πράσινους) κάδους απορριμμάτων και απορριμματοφόρα, φθάνοντας να κατέχει ποσοστό άνω του 60% της συγκεκριμένης αγοράς.

Τα οικονομικά προβλήματα για την βιομηχανία, συμφερόντων της οικογένειας Πέτσιου, είχαν ξεκινήσει ουσιαστικά από όταν άρχισε να γίνεται εντονότερη η τραγική κατάσταση πολλών ΟΤΑ, προκαλώντας “ασφυξία” στην εταιρεία που αδυνατούσε να εισπράξει τα συμφωνηθέντα για την προμήθεια προϊόντων περισυλλογής απορριμμάτων και ειδικών οχημάτων σε δεκάδες δήμους ανά την χώρα. Είναι χαρακτηριστικό πως οι οφειλές στις αρχές του 2012 από OTA και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου άγγιζαν τα 6 εκατ.ευρώ και έφθασαν να ξεπερνούν τα 7,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς.

Η Spider αναγκαζόταν να προχωρά διαρκώς σε διαρκείς προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που βάρυναν διαρκώς τα αποτελέσματα των οικονομικών χρήσεων, ενώ έθεσε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πλάνο λειτουργικής αναδιάρθρωσης, ωστόσο λόγω έλλειψης ρευστότητας βρισκόταν διαρκώς σε καθυστέρηση ή και αδυναμία εξόφλησης των οφειλών της, προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.

Στο τέλος του 2013, οι πωλήσεις του ομίλου έφθασαν να υποχωρούν σε ποσοστό 36% έναντι του 2012, στα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ήδη καταθέσει επιχειρηµατικό σχέδιο εξυγίανσης στις πιστώτριες τράπεζες, µε σκοπό τη συνολική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της προκειµένου να µειώσει το λειτουργικό και παραγωγικό της κόστος, να αξιοποιήσει τα επενδυτικά της ακίνητα και να ρυθµίσει τα τραπεζικά της δάνεια µε ανακεφαλαιοποίηση των τόκων και συµφωνία περιόδου χάριτος.

Αρχικά πέτυχε ένα stand still agreement για τις υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες, όμως η κατάσταση επιδεινώνονται και το 2014 έκλεισε με νέα πτώση του τζίρου, στα 8,4 εκατ.ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το 2013 (-10,94%) και ζημιές 7 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από το δημόσιο παρέμεναν στα επίπεδα των 3 εκατ.ευρώ και στο συνολό τους έφθαναν στα 5,1 εκατ.ευρώ στο τέλος του 2014. Οι δυσκολίες ρευστότητας οδήγησαν στην πώληση της θυγατρικής Spider UK και σε νέες περικοπές. Η διοίκηση ανέμενε “ανάσα” από τη ρύθµιση του τραπεζικού της δανεισµού στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης κι ευρύτερης ανασυγκρότησής της, όπως προέβλεπε επιχειρηματικό σχέδιο για τη χρονική περίοδο 2015-2024, το οποίο και εξετάστηκε από τις πιστώτριες τράπεζες. Όμως η επιδείνωση των συνθηκών στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο δεν άφησε περαιτέρω χρονικά περιθώρια για την εταιρεία.

Έτσι, την περασμένη Δευτέρα υπέβαλλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, στο πλαίσιο του άρθρου 99. Η διοίκηση αιτιολόγησε την απόφαση αυτή ως αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Παράλληλα, εκτιμά πως μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της.

Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 21 Ιανουαρίου 2016, ενώ ελήφθη προσωρινή διαταγή, με την οποία η εταιρεία προστατεύεται από κατασχέσεις κλπ μέχρι τη συζήτηση της αίτησης.

Η Spider ιδρύθηκε το 1972 ως συνέχεια ομόρρυθμης εταιρίας και προηγουμένως ατομικής επιχείρησης του Ν. Πέτσιου. Γρήγορα άρχισε να αναπτύσσεται και έφθασε να διαθέτει διαθέτει τρεις ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όλες στην Ήπειρο, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, συμβόλαια από τον Ελληνικό Στρατό. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 επεκτείνεται στον κλάδο παραγωγής προϊόντων για το περιβάλλον, με την παραγωγή σύγχρονων κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, ενώ το 1999 οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο.

Ν. Χρυσικόπουλος