Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης προς αυτούς, εκδίδεται ο «Οδηγός για την ενημέρωση των ταξιδιωτών».

Στον Οδηγό αυτό, που συντάχθηκε από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την μεταφορά αγαθών στις αποσκευές τους (ατέλειες, απαλλαγές, αγορές από Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, ρευστά διαθέσιμα, κ.λπ), κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους. Ευελπιστούμε ότι η έκδοση του παρόντος Οδηγού θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους ταξιδιώτες και θα συμβάλει στην απρόσκοπτη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς τους συναλλασσομένους με τις Τελωνειακές υπηρεσίες, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν κάθε εξέλιξη για τα θέματα που τους αφορούν και να διευκολύνονται στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.