ΠΡΟΣ

ΤOΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

κ. Ι. ΜΠΑΚΑ

Θεσσαλονίκη 10/12/2015

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Τρ. Αλεξιάδη

2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

α) Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β΄

β)Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ – Β΄

3) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e – εφαρμογές) ΤΜΗΜΑ Β΄
4) Π.Ο.Φ.Ε.Ε

5) ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

6) O.E.E.-Π.Τ.Κ.Μ.

7) Ε.Ε.Θ.

8) Β.Ε.Θ.

9) Ε.Β.Ε.Θ.

10) Ο.Ε.Ε.Θ

11) Ο.Β.Σ.Θ.

12) Ε.Σ.Θ.

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Με την ΠΟΛ 1254/26-11-2015, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1022/7-1-2014, όπως ισχύει, αντικαταστάθηκε ως εξής: «Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις (καταστάσεις πελατών-προμηθευτών ΜΥΦ) όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 31/12/2015.

Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1022/7-1-2014 αναφέρει τα εξής: «Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 31/12/2015».

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο, να αντικατασταθεί το εδάφιο αυτό ούτως ώστε να δίνει τη δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης για τη διόρθωση των αποκλίσεων για το έτος 2014, μέχρι 28/2/2016 και να αφορά τα στοιχεία προμηθευτών και πελατών.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ