Ευκολότερα θα χάνουν πλέον τη ρύθμιση των 100 δόσεων οι οφειλέτες του Δημοσίου. Όσοι δεν εξοφλούν ή δεν ρυθμίσουν τις νέες οφειλές προς τη εφορία εντός 30 ημερών από την ημέρα που καθίστανται ληξιπρόθεσμες τότε αυτομάτως θα βγαίνουν από τη ρύθμιση.
Με βάση τις νέες διατάξεις που ισχύουν και ενεργοποιούνται από σήμερα, το καθεστώς γίνεται πιο ασφυκτικό για τους οφειλέτες, αφού όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και επιθυμούν να μην χάσουν τα ευεργετήματα που προσφέρει, θα πρέπει να εξοφλούν ή να ρυθμίσουν εντός 30 ημερών όλες τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους π.χ. ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση όχι μόνο θα χάνουν τη ρύθμιση αλλά θα αναβιώνουν και όλες οι προσαυξήσεις που διαγράφηκαν καθώς και τα πρόστιμα.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν κάποιος που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων δεν θα πληρώσει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 π.χ. την τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ τότε θα πρέπει είτε να την καταβάλει έως 30 Ιανουαρίου 2016 είτε μέχρι την ίδια ημερομηνία να έχει υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση το ποσό του ΕΝΦΙΑ που οφείλει. Επισημαίνεται ότι στη ρύθμιση των 12 δόσεων το επιτόκιο, από τις 15 Οκτωβρίου 2015 έχει μειωθεί από το 8% στο 5,05%.
Χάνουν τις 100 δόσεις όσοι έχουν νέες οφειλές
Μέχρι τώρα οι οφειλέτες έπρεπε να εξοφλούν τις νέες υποχρεώσεις εντός 30 ημερών από τη λήψη ειδοποιητηρίου, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εκδίδονταν άμεσα και καθυστερούσε 15 – 30 ημέρες, τώρα πλέον από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 θα πρέπει οι νέες οφειλές να εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες χωρίς τη λήψη ειδοποιητηρίου. Συνεπώς, ο χρόνος που παρέχεται στον οφειλέτη για να εξοφλήσει το νέο χρέος του προς την εφορία για να μην βγει από τη ρύθμιση των 100 δόσεων περιορίζεται σημαντικά.
Από την 1η Ιουλίου 2016 τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για όσους φορολογούμενους είναι ενταγμένοι στην ρύθμιση των 100 δόσεων και θα δημιουργήσουν νέες οφειλές για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Για αυτούς προβλέπεται μείωση της χρονικής προθεσμίας από 30 ημέρες σε 15 ημέρες.
Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η ρύθμιση χάνεται αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την εξόφληση των νέων οφειλών και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστερημένη εξόφληση. Δηλαδή εάν ένας οφειλέτης καθυστερήσει για 10 ημέρες την καταβολή του ΦΠΑ του Α’ τριμήνου του 2017 η οποία λήγει στις 30/4/2017, σε αυτή την περίπτωση δεν χάνει την ρύθμιση. Αν ο ίδιος φορολογούμενος καθυστερήσει να πληρώσει έστω και μια ημέρα το επόμενο τρίμηνο ΦΠΑ που λήγει 31/7/2017 – αντί 31/7/2017 το πληρώσει 01/08/2017- τότε αυτομάτως χάνει την ρύθμιση γιατί έχει υποπέσει μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο σε μια ακόμα καθυστέρηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν του δίνεται το δικαίωμα να εξοφλήσει μέσα σε 15 ημέρες.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, δηλαδή άμεσα.
Όσοι καθυστερήσουν την πληρωμή της νέας οφειλής έστω και μια μέρα τότε η ρύθμιση χάνεται. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση διατηρείται μόνο αν ο φορολογούμενος ρυθμίσει τις νέες οφειλές του σε 12 δόσεις πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Εάν τώρα οι νέες οφειλές μαζί με τις ρυθμίσεις είναι πάνω από 50.000 ευρώ, τότε η ρύθμιση των νέων οφειλών γίνεται μόνον εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας.