Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το όριο χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες κατά 2,1 δισ. ευρώ, στα 75,8 δισ. ευρώ, μετά από σχετικό αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΤτΕΕΛΛ +1,46%, «στις 16 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 75,8 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών».

Σημειώνεται ότι στις 3 Δεκεμβρίου, η ΕΚΤ μείωσε το όριο χρήσης του ELA κατά 7,8 δισ. ευρώ, στα 77,9 δισ. ευρώ.

Πηγή: www.euro2day.gr