Έρχεται το «Ταμείο εθνικού πλούτου» για ενίσχυση του Ασφαλιστικού και στήριξη των συντάξεων

Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο εξετάζει με μεγάλη προσοχή η κυβέρνηση, αναμένεται να εγκριθεί εντός του Ιανουαρίου, προκειμένου να δημιουργήσει μια σταθερή και σίγουρη αποθεματική βάση που θα εγγυάται τη σύνταξη στις μελλοντικές γενιές ασφαλισμένων.

Η σύνταξη αυτού του σχεδίου, προέκυψε μετά από τα μηνύματα που έφτασαν στην κυβέρνηση, από τους νεαρούς εργαζόμενους ότι αναζητούν τρόπους φυγής στο εξωτερικό ή στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ιδιωτική ασφάλιση.

Από το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει την δημιουργία Ταμείου, το οποίο το υπουργείο Εργασίας ονομάζει «Ταμείο εθνικού πλούτου και κοινωνικής ασφάλισης» η κυβέρνηση προσδοκά μελλοντικά ετήσια έσοδα ύψους 380 – 400 εκατ. ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση του Ασφαλιστικού, από επιπρόσθετες πηγές, από τις οποίες θα εισρέουν έσοδα στο σύστημα, σε βάθος χρόνου ως το 2050.

Ενα μεγάλο μέρος από τους νέους πόρους θα προέρχεται από τις εξής πηγές:

1. Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας – Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων.

2. Μελλοντική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.

3. Κρατικές προμήθειες (υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας, Εθνικής Αμυνας).

4. Εσοδα του Δημοσίου από αυτοκινητοδρόμους.

5. Φορολογικά και μη φορολογικά πρόστιμα.

6. Κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Τα επιπλέον έσοδα υπολογίζονται κατά μέσο στο 0,6% του ΑΕΠ (380 εκατ. ευρώ) ετησίως και εκτιμάται ότι θα καλύπτουν γύρω στο 16% του ετήσιου ελλείμματος της κύριας και επικουρικής ασφάλισης του συστήματος, που προκύπτει μετά την τριμερή χρηματοδότηση και την κρατική επιχορήγηση.

Το νέο επενδυτικό ταμείο θα αναλάβει την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων, η οποία, σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη στις 31 Μαρτίου 2015, υπολογιζόταν σε 16,3 δισ. ευρώ.

Στο μεσοδιάστημα καταγράφηκαν μεγάλες απώλειες στις αξίες που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές των ταμείων, αλλά και αύξηση (κατά 18%) της αξίας των ομολόγων.
www.enikonomia.gr