Περιορισμένη χρήση του e-εμπορίου από τις επιχειρήσεις

Σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε και το 2015 η διείσδυση των υπηρεσιών cloud («νέφος» υπηρεσιών μέσω Ιντερνετ) μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Από το σύνολο των εγχώριων εταιρειών που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά το 2015 (20.519 επιχειρήσεις) μόνο οι 2.120, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο 10,33%, αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Οι υπηρεσίες cloud με τη μεγαλύτερη χρήση από τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα είναι τα e-mails με ποσοστό 61,27% και η αποθήκευση αρχείων με 53,40%. Αντίθετα, η μικρότερη είναι στις εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM), με ποσοστό 25,19%.

Περιορισμένη παραμένει, στο μεταξύ, και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου, που δημοσιοποίησε η Στατιστική Αρχή, από τις 23.225 επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν, οι 1.555 απάντησαν ότι έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας, ποσοστό 6,70%, και ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε ποσοστό 0,84% του συνολικού τζίρου. Τα ποσοστά αυτά είναι μειωμένα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όταν είχαν διαμορφωθεί αντίστοιχα σε 9,23% και 1,59%. Επιπλέον, από το σύνολο των επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας το 2015, οι 2.597 απάντησαν ότι έκαναν αγορές μέσω ιστοσελίδας, ποσοστό 11,18%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2014 ήταν 13,66%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2015, σε σύνολο 23.225 επιχειρήσεων, οι 20.519 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ήτοι ποσοστό 88,35%, επίδοση υποδεέστερη της περυσινής όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 89,86%. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί, φορητοί και τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Από τις 20.519 επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι 20.240 είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 87,15% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων, και είναι και πάλι μειωμένο έναντι του 2014, οπότε είχε ανέλθει σε 89,09%.

23/12/2015
Πηγή : www.kathimerini.gr