Υπενθύμιση Πληρωμής των Ασφαλιστικών Εισφορών του ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους του Οργανισμού ότι, η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου 2015 και των τριμηνιαίων – εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων, λήγει στις 31-12-2015 και δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί άλλη παράταση.

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ, με την ειδική ειδοποίηση που έχει ήδη αποσταλεί στους ασφαλισμένους, καθώς και μέσω της υπηρεσίας e -banking όλων των Τραπεζών.

Υπενθυμίζουμε στους ασφαλισμένους την ανάγκη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών, για να έχουν όλες τις παροχές υγείας και της Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).