Ο Όμιλος πραγματοποίησε επένδυση ύψους 1 εκ. ευρώ για την αγορά ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού
Στο τέλος Οκτωβρίου 2014 ο Όμιλος Σαράντη προέβη στην εξαγορά της δραστηριότητας του NOXZEMA στην Ελλάδα από την PROCTER & GAMBLE, έχοντας εξασφαλίσει συμβόλαιο παραγωγής από τα εργοστάσια της P&G στο εξωτερικό.
Η σειρά του ΝΟΧΖΕΜΑ περιλαμβάνει αποσμητικά σώματος, αφρόλουτρα και αφρούς ξυρίσματος, προϊόντα ιδιαιτέρως αναγνωρισμένα στην ελληνική αγορά με σημαντικά μερίδια αγοράς.
Ο ΌΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του, η παραγωγή των προϊόντων NOXZEMA μεταφέρθηκε στα τέλη του 2015 στις ελληνικές παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Ο Όμιλος πραγματοποίησε επένδυση ύψους 1 εκ. ευρώ για την αγορά ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν κατά 20 οι θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη παραγωγή.
Μέσω της κίνησης αυτής επιτυγχάνεται συγκέντρωση της παραγωγικής δυναμικότητας, καλύτερος έλεγχος της ποιότητας και δημιουργία οικονομιών κλίμακας, αφού προστίθενται στη παραγωγή περίπου 4 εκ. τεμάχια.
Η εν λόγω εξαγορά είναι απόλυτα συνυφασμένη με τους στόχους και την στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξής του μέσω εξαγορών ικανών να προσθέσουν αξία και να προσφέρουν συνέργειες σε όλα τα επίπεδα.

www.bankingnews.gr