«ΕΥΕΛΙΚΤΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ

Με μερική και «εκ περιτροπής» απασχόληση οι 6 στις 10 προσλήψεις

Με μερική και «εκ περιτροπής» απασχόληση οι 6 στις 10 προσλήψεις

 

Μαζική «στροφή» των επιχειρήσεων στις «ευέλικτες» – και χαμηλότερου κόστους – μορφές εργασίας αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τις προσλήψεις και τις απολύσεις που έγιναν τόσο το Δεκέμβριο του 2015 όσο και στη διάρκεια ολόκληρου του προηγούμενου χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» , το Δεκέμβριο του 2015 οι 6 στις 10 προσλήψεις έγιναν με καθεστώς μερικής και «εκ περιτροπής» εργασίας (81.591 σε σύνολο 142.528, 57,25%) ενώ και στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου ήταν περισσότερες σε σύγκριση με τις προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό (1.004.488 σε σύνολο 1.809.552, 55,51%).

Το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2015 αναγγέλθηκαν συνολικά 1.709.852 απολύσεις και οικειοθελείς αποχωρήσεις και 1.809.552 προσλήψεις με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι περισσότερες απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας αφορούσαν μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους, αποδεικνύει τη μεγάλη αλλαγή που έγινε στη μισθωτή εργασία τον προηγούμενο χρόνο. Και αυτό παρά την καταγραφόμενη αύξηση της μισθωτής εργασίας κατά 578 θέσεις στο 12μηνο και κατά 7.826 θέσεις τον Δεκέμβριο.

Το ισοζύγιο
Τον Δεκέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 142.528 ενώ οι αποχωρήσεις σε 134.702 (οι 53.391 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 81.311 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) αφήνοντας θετικό κατά 7.826 θέσεις το ισοζύγιο. Το ισοζύγιο, ωστόσο, ήταν αρνητικό για εργαζόμενους 45 ? 64 ετών (-3.486 θέσεις), και άνω των 64 ετών (-137 θέσεις) σε αντίθεση με τους εργαζόμενους ηλικίας έως 24 ετών (+6.923 θέσεις) που έχουν χαμηλότερες αποδοχές, του εργαζόμενους 25 ? 29 ετών (+4.266 θέσεις) και στις 30 ? 44 ετών (+260 θέσεις). Τον Δεκέμβριο μετατράπηκαν 3.555 συμβάσεις εργασίας από πλήρους σε μερικής ή εκ περιτροπής και υπογράφηκαν 26 επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας προβλέποντας οι 4 από αυτές νέες μειώσεις μισθών (της τάξης του 35% – 50% οι 2) ή τη διατήρηση των μειωμένων αποδοχών για το 2016.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ