Έναρξη προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016. Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για την Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:

– H καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2016.

– Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

Περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 20/12/2016.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2016, διαμορφώνεται ως εξής:

– Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.

? Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2016.

– Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2016.

– Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2016.
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης στην On-line τράπεζα

Στα πλαίσια έναρξης υλοποίησης του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24: έτους 2016 παραθέτουμε και μια λίστα με ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους σχετικά με το ΛΑΕΚ

Πως εγγράφεται μια επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ;

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Π.Σ Λαεκ, επισκέπτονται το portal του ΟΑΕΔ ( https://portal.oaed.gr ) και επιλέγουν προγράμματα Λαεκ, απο τα προγράμματα Καταρτισης στο κατω μέρος της σελίδας. Εναλλακτικά μπορούν να εισέλθουν στη ιστοσελίδα του Λαεκ (https://laek.oaed.gr ). Επάνω αριστερά (με σκούρα μπλε γράμματα) υπάρχει η επιλογή Λαέκ 0,45%.Διαλέγοντας την επιλογή αυτή εμφανίζονται δύο επιλογές . 1)Επιχειρήσεις 2) Εισηγητές Αφήνοντας το ποντίκι επάνω στην επιλογή « Επιχειρήσεις», δεξιά εμφανίζεται ή επιλογή «Αίτηση Εγγραφής στο Σύστημα».Συμπληρώνονται οι επιλογές: Όνομα χρήστη (Η επιχείρηση – χρήστης διαλέγει ένα όνομα χρήστη) Δηλώνεται η επίσημη επωνυμία της επιχείρησης (όπως δηλώνεται στην εφορία) ΑΦΜ της επιχείρησης. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όπου και θα αποσταλεί ο κωδικός της επιχείρησης σε μερικά λεπτά από την αίτηση εγγραφής). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής κωδικού και με την επιλογή (επάνω αριστερά) Λαεκ 0,45% στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται παράθυρο που ζητά όνομα χρήστη και κωδικό. Η επιχείρηση συμπληρώνει το όνομα χρήστη και κωδικό και συνδέεται.

Πως εγγράφεται ένας Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών στο Π.Σ ΛΑΕΚ 1- 25;

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, μόνο που ο Φορέας θα διαλέξει την επιλογή Λαεκ 1-25.

Πως αλλάζει ο κωδικός μιας επιχείρησης;

Βάζοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό και πηγαίνοντας επάνω αριστερά στο αλλαγή στοιχείων (άσπρα γράμματα) εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά νέο κωδικό και επιβεβαίωση του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 4 έως 8 ψηφία (γράμματα και αριθμούς). Προτείνουμε να μην αλλάξετε το όνομα χρήστη γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει πιθανές επιπλοκές στο Π.Σ Λαέκ και στην καρτέλα της επιχείρησής σας.

Πως κάνω κατάθεση προγράμματος;

Όταν η επιχείρηση εγγράφεται για πρώτη φορά και εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό της, αυτόματα εμφανίζεται για συμπλήρωση η καρτέλα στοιχείων της. (διεύθυνση, νόμιμος εκπρόσωπος, οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κ. α) με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των στοιχειών αυτών η επιχείρηση – χρήστης βγαίνει σε ένα κεντρικό μενού. Από εκεί διαλέγει την επιλογή «Υποβολή Νέου Προγράμματος». Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Παρόλα αυτά, μπορούν να προβούν σε τυχόν αλλαγές στην καρτέλα τους. (Διεύθυνση Νόμιμο εκπρόσωπο κτλ). Με τη συμπλήρωση του προγράμματος κατάρτισης , και ακριβώς πριν την κατάθεση , ο χρήστης επιλέγοντας το «Έλεγχος Εγκυρότητας» μπορεί να δει τυχόν παραλείψεις στην συμπλήρωση και τυχόν επιπλοκές που δεν του επιτρέπουν την κατάθεση.

Πως περνάω απουσίες σε ένα κατατεθειμένο πρόγραμμα;

1. Για το πρόγραμμα Λαεκ 0,45% οι απουσίες (αν υπάρχουν) συμπληρώνονται 20 λεπτά πριν από την κάθε εκπαιδευτική περίοδο έως και 20 λεπτά μετά την έναρξή της.

2. Για το πρόγραμμα Λαεκ 1-25 οι απουσίες (αν υπάρχουν) καταχωρούνται 20 λεπτά πριν την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου μέχρι και 20 λεπτά μετά (δηλαδή την πρώτη ώρα της κάθε μέρας). Απουσίες καταχωρούνται ξανά στο διάλειμμα της δεύτερης προς τρίτης ώρας (εάν υπάρχει διάλλειμα στο σχεδιασμό του προγράμματος) ή στο πρώτο 15λεπτο της έναρξης της τρίτης ώρας. Στο κατατεθειμένο πρόγραμμα Λαέκ και δεξιά από τον κωδικό κατάθεσής του, στα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, εμφανίζεται ένα μικρό ρολόι. Ανοίγοντας το, εμφανίζονται τα ονόματα των καταρτιζομένων, οι εκπαιδευτικές περίοδοι και οι ημερομηνίες του προγράμματος. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΥΣΙΑ. Υπενθυμίζουμε ότι εάν δεν εμφανίζεται το ρολόι πρέπει να κάνετε ανανέωση της ιστοσελίδας ή να ελέγξετε εάν χρησιμοποιείτε φυλομετρητή ΙΕ έκδοση 6.0 ή ανώτερο.

Γιατί στην ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής μου δεν φαίνονται τα προγράμματά μου;

Στη «διαχείριση στοιχείων επιχείρησης» – «καρτέλα οικονομικά» και επάνω δεξιά διαλέγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα οικονομικά στοιχεία. Υπάρχει επίσης η περίπτωση το ή τα προγράμματά σας να έχουν δεχθεί αρνητικό έλεγχο οπότε και δεν θα εμφανιστούν για αποπληρωμή.

Δεν έχω κάνει αποπληρωμή για το προηγούμενο έτος. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να κάνετε την αποπληρωμή τώρα, και να στείλετε το φυσικό αρχείο στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Παρόλα αυτά, η αποπληρωμή σας θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Η σελίδα του Π.Σ ΛΑΕΚ δεν εμφανίζεται και δεν λειτουργεί σωστά. Δεν υπάρχει η επιλογή αποθήκευση, η επιλογή κατάθεση προγράμματος. Δεν αποθηκεύει τα δεδομένα μου ή τις αλλαγές μου σε ένα ήδη κατατεθειμένο πρόγραμμα. Δεν μου ανοίγει την επιλογή των απουσιών σε ένα πρόγραμμα και δεν με αφήνει να περάσω απουσίες.

Η ιστοσελίδα του Λαεκ λειτουργεί σωστά μόνο με φυλομετρητή (browser) Internet Explorer από 6.0 και πάνω .