Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2015

Άνοιξε σήμερα η εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015.

Οδηγίες για τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015 έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1274/2015.