191048

Παράταση εξυπηρέτησης απο τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) έως 31.03.2016

Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Δ.
Προκειμένου για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήδη από την 04.01.2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του Οργανισμού μας αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ. Παρ’ όλα αυτά επειδή κατά τη μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα εντοπίσθηκαν προβλήματα κυρίως προσαρμογής στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, προκειμένου αυτά να αντιμετωπισθούν και να ομαλοποιηθεί η εφαρμογή του συστήματος παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού μας (ΚΠΑ2) μέχρι την 31.03.2016 για τα εξής επιδόματα:

  1. Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)
  2. Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα
  3. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
  4. Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων
  5. Επίδομα Αποφυλακισμένων
  6. Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας
  7. Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας
  8. Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας Επισημαίνεται ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.

Επισημαίνεται ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.