Διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2017

Διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2017 – μεταβολές περιουσιακής κατάστασης μετά την 1/1/2016 – μέσω της εφαρμογής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε..

Δείτε τις Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Δείτε την Επικαιροποιημένη λίστα με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ε9, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από τη ΓΓΠΣ τον Ιούνιο του 2015.