Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 12.000 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους νέους

Σε φάση προπαρασκευής βρίσκεται και θα εκπονηθεί εντός του 2016 ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών του ΟΑΕΔ που εντάσσεται στη δράση «Επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με το πρώτο να αφορά 30.000 νέους ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών, που επίσης θα τρέξει το επόμενο διάστημα.

Μέσω του νέου προγράμματος θα ωφεληθούν 3.000 απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή των θέσεων ανά φύλο θα είναι 4.800 για τους άνδρες και 7.200 για τις γυναίκες.

Σκοπός των δράσεων είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380 έως 420 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι διάρκειας 180 ωρών και θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης. Η δεύτερη φάση, που θα είναι διάρκειας 200 – 240 ωρών, θα επικεντρώνεται στις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Παράλληλα, προβλέπονται και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν τη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών – δεξιοτήτων των ωφελουμένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, την τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του ωφελουμένου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση, το οποίο θα καθοριστεί ανάλογα με το εάν πρόκειται για ωφελούμενους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων και να λάβουν τη λεγόμενη επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Βασική επίσης προϋπόθεση για να πάρει μέρος κάποιος στο πρόγραμμα είναι να είναιεγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει (απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ ή απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο διοικητική περιφέρεια.

Πηγή: www.cnn.gr