190819

Τέλος στις πρόωρες συντάξεις του ΟΑΕΕ

Κλείνει η πόρτα εξόδου στη συνταξιοδότηση για περίπου 25.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, κυρίως για όσους εντός της επόμενης 5ετίας μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με 35ετία, ενώ αλλάζουν και τα όρια για γονείς, συζύγους, αδέλφια αναπήρων, για γυναίκες και μητέρες ανηλίκων. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι αυξημένα από δύο έως και επτά χρόνια, και διασώζονται μόνο όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι 18 Αυγούστου 2015, οι μητέρες ή χήροι πατέρες ανάπηρων παιδιών καθώς και οι πάσχοντες από βαριές αναπηρίες. Εγκύκλιος του Οργανισμού έρχεται να διευκρινίσει όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες για τη συνταξιοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με τους νόμους που ψηφίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι και προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων καθώς και των συνταξιοδοτήσεων πριν από τα 62.

Η εγκύκλιος αφορά μόνο τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και καθώς ακόμη δεν έχει αποφασιστεί στο πλαίσιο της προωθούμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων, προβλέπει ότι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2015 ή είχαν θεμελιώσει παλαιότερα αλλά κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 και μετά, θα λαμβάνουν μόνο προσωρινή σύνταξη.

Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με 35ετία και παραπάνω, η εγκύκλιος ορίζει ότι δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι που ώς και τις 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών και τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος – τουλάχιστον 35ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 και ειδικότερα: συνολικά 35 χρόνια αν ήταν «κλειδωμένα» μέχρι το 2010, 36 χρόνια αν η 35ετία «κλείδωσε» το 2011 και συνολικά 37 χρόνια αν η 35ετία «κλείδωσε» το 2012. Υπενθυμίζεται ότι η ηλικία των 60 ετών νοείται συμπληρωμένη ώς και τη 18η Αυγούστου 2015 για τους ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί ώς και τη 19 Αυγούστου 1955.

Ασφαλισμένοι που ώς και τις 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης αλλά δεν ήταν 60 χρόνων, έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας έως και κατά 2 χρόνια, με καταληκτικό όριο τα 62 χρόνια. Δεν απαιτείται επιπλέον συντάξιμος χρόνος. Αντίθετα, ασφαλισμένοι που δεν είχαν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ώς και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών.

Προστατευόμενα μέλη

Στην περίπτωση συνταξιοδότησης γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων που βάσει του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πλέον καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο και αυξάνεται σταδιακά έως και τα 62, χωρίς να επέρχεται αλλαγή στην 25ετία. Διασώζονται όσοι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα, δηλαδή είχαν συμπληρώσει 25ετή συντάξιμο χρόνο ώς και τη 18η Αυγούστου 2015.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν υπάρχουν αλλαγές στα όσα ισχύουν στην περίπτωση συνταξιοδότησης με 15ετία. Συγκεκριμένα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι βγαίνουν στα 67 με 15ετία. Νέοι ασφαλισμένοι και μόνο, μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στα 62 με 15ετία, από την οποία τα 2 ½ έτη της τελευταίας 5ετίας να είναι πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αντίστοιχα, δεν επέρχεται μεταβολή στις προϋποθέσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Στην περίπτωση της μειωμένης βέβαια, προβλέπεται πρόσθετο «πέναλτι» 10% επιπλέον από το ισχύον, το οποίο μάλιστα εξαλείφεται μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου για πλήρη σύνταξη. Το πέναλτι υπολογίζεται αφού προηγουμένως επιβληθεί η προϊσχύουσα μείωση (1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το απαιτούμενο κατά περίπτωση πλήρες όριο ηλικίας, με ανώτατο όριο 60 μήνες).

Από τα νέα όρια ηλικίας εξαιρούνται:

1. Οι ασφαλισμένοι με βαριές αναπηρίες που εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο με 15ετία.

2. Οι νέοι ασφαλισμένοι (υπαγωγή στην ασφάλιση από 1ης Ιανουαρίου 1993) που βγαίνουν ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών (μόνο γι’ αυτούς διατηρείται το όριο στα 55 και 20ετία ή στα 50 και 20ετία για μειωμένη). Οι ίδιοι επίσης εξαιρούνται και από το πρόσθετο πέναλτι 10% αν βγουν με μειωμένη.

27/1/2016
Πηγή : www.kathimerini.gr