ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SOLVENCY II

Νέο καθεστώς λειτουργίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Νέο καθεστώς λειτουργίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες

 

Του Νίκου Σακελλαρίου

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία Solvency II στην ελληνική νομοθεσία. Το Solvency II που εφαρμόζεται από 1.1.2016 αποτελεί το νέο πανευρωπαϊκό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο του ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο συνεπάγεται αναβαθμισμένη αξιοπιστία στον ασφαλιστικό χώρο, επιβάλλοντας αυστηρότατους κανόνες στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κύριο στόχο του νέου εποπτικού πλαισίου αποτελεί η απόλυτη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων, μέσω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής αγοράς και της θωράκισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι κάθε είδους κινδύνων και όχι μόνο του ασφαλιστικού, όπως ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού το Solvency II απαιτεί περισσότερα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιβάλλει νέους κανόνες και διαδικασίες στην εταιρική διακυβέρνηση και ενισχύει τη διαφάνεια. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα εισέρχονται στο νέο καθεστώς μετά από διετή εντατική προετοιμασία σε συνεργασία με την εποπτική αρχή του κλάδου, την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εφαρμογή των Solvency II έχει ως απώτερο στόχο την δημιουργία μίας ισχυρής, φερέγγυας και ομοιογενούς ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

Ερωτήματα για το Επικουρικό Κεφάλαιο
Οι ρυθμίσεις που έχει ο νέος νόμος σχετικά με τις αποζημιώσεις για τις εταιρείες που κλείνουν έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα και για τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Πιο συγκεκριμένα μέσα στον νόμο για την ενσωμάτωση των Solvency II υπήρχε άρθρο το οποίο προέβλεπε ότι σε περίπτωση κλεισίματος ασφαλιστικής εταιρείας η ελεύθερη περιουσία θα πήγαινε στην Εκκαθάριση, η οποία θα δώσει προτεραιότητα στην αποζημίωση εργαζομένων και στην πέμπτη θέση στο Επικουρικό Κεφάλαιο για να αποζημιωθούν ζημιές από ατυχήματα αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι το Επικουρικό θα κληθεί να αποζημιώσει χωρίς να έχει τα αντίστοιχα κεφάλαια. Η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου θα εξετάσει ενδελεχώς τον νόμο προκειμένου να εντοπιστούν τα όποια θετικά και αρνητικά στοιχεία που αφορούν το Ε.Κ. και θα προχωρήσει άμεσα σε συντονισμένες κινήσεις τόσο με τους νομικούς συμβούλους όσο και με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) και θα έρθουν σε επαφή με το υπουργείο Οικονομίας. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως στόχο να ληφθούν αποφάσεις και να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προς μία κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα.