Παράταση ως 15 Μαρτίου για τα κόκκινα δάνεια

Την παράταση κατά ένα μήνα της προστασίας στεγαστικών κύριας κατοικίας και δανείων ΜμΕ από την πώληση σε funds συμφώνησε η κυβέρνηση. Κατέθεσε και αίτημα για εξαίρεση από την πώληση δανείων με υποθήκη κύριας κατοικίας.

Να παραταθεί κατά ένα μήνα, από τις 15 Φεβρουαρίου στις 15 Μαρτίου, το ισχύον καθεστώς προστασίας στα δάνεια με υποθήκη πρώτη κατοικία, τα καταναλωτικά και τα δάνεια μικρομεσαίων, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος να συμφωνηθούν και να ψηφιστούν οι νέες ρυθμίσεις συμφώνησαν κυβέρνηση-θεσμοί. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό η κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα ώστε να εξαιρεθούν από την πώληση σε funds δάνεια που έχουν υποθήκη κύρια κατοικία.

Οι βραδυνές διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 21:00 και θα συνεχιστούν αύριο.

Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει κριτήρια τα οποία θα προστατεύουν τους δανειολήπτες από τον κίνδυνο τα δάνειά τους να περάσουν σε funds. Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να τεθούν κάποια όρια,μεταξύ των οποίων και στο ύψος του δανείου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται σύνθετη. Και αυτό γιατί σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το 90% των δανείων είναι έως 100.000 ευρώ, αρκετά επιχειρηματικά δάνεια, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν ληφθεί ως καταναλωτικά, ενώ κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να εξετάζεται είναι το σχέδιο βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.

Παράλληλα η ελληνική πλευρά επιδιώκει η πώληση των μεγάλων μη εξυπηρετούμενων δανείων -σ.σ. μεγαλοοφειλέτες τους χαρακτήρισε χθες υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος- αλλά και των υπολοίπων κατηγοριών που θα βγουν προς πώληση σε funds να γίνει σταδιακά, ενώ στη συζήτηση με τους δανειστές έχουν μπει και οι αλλαγές που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο στον νόμο Δένδια, ο οποίος κατ’ ουσίαν δεν έχει εφαρμοστεί.

Αυτά όμως δεν είναι και τα μοναδικά ανοικτά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά στα κόκκινα δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος που ψηφίστηκε στα μέσα Δεκεμβρίου ορίζει πως έως τις 15 Φεβρουαρίου εξαιρούνται από τη μεταβίβαση σε fund όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

3/2/2016
Πηγή: www.euro2day.gr