Ανακοινώνονται 4 προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ
Αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες και start ups θα χρηματοδοτούνται στο 100% της επένδυσης. Προγράμματα και για τους μικρούς του τουρισμού.

04 Φεβ 2016 – 09:36

Picture 0 for Ανακοινώνονται 4 προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ

Eπιτέλους, μετά από επανειλημμένες μεταθέσεις ημερομηνιών, αύριο Παρασκευή 5/2 ή, το αργότερο, τη Δευτέρα 8/2, θα ανακοινωθούν από τον Γ.Γ. ΕΣΠΑ κ. Χαρίτση, τέσσερα νέα προγράμματα ενίσχυσης των ανέργων επιστημόνων, των υποψηφίων start upers, των πολύ μικρών επιχειρηματιών που θέλουν να τολμήσουν σε ξένες αγορές.

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη αυτών των προγραμμάτων πολύ έχει συζητηθεί, στο πλαίσιο του περίφημου ΕΠΑνΕΚ, που σημειολογικά ήθελαν να συνδέσουν με την επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας.

Το ΕΠΑνΕΚ, δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, είναι ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΣΕΣ 2014-2020. Είναι αυτό που παίρνει τη θέση του ΕΠΑΝ ΙΙ, της περιόδου 2007-2013, σε μία συγκυρία επίσης πολύ δύσκολη για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ακόμη πιο …στεγνή από άποψη ρευστότητας, αφού οι τράπεζες, ως γνωστόν, δε χρηματοδοτούν εκτός κι’ αν έχεις χρήματα οπότε δεν τις χρειάζεσαι, ενώ ο νέος αναπτυξιακός ακόμη δεν ψηφίστηκε.

Συνεπώς, όσοι είναι αποφασισμένοι να τολμήσουν επιχειρηματικά, περιμένουν πως και πως αυτά τα προγράμματα, όχι για να “επανεκκινήσουν”, αλλά μη τυχόν και μπορέσουν να εκκινήσουν!

– Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμισης Εκπαίδευσης”, χρηματοδοτεί στο 100% επένδυση για έργα προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους.

– Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” φυσικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς επιλογής : Αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία – φάρμακα, υλικά- κατασκευές.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα προϋπολογισμού έως 60.000 ευρώ και ενισχύονται στο 100% της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους.

– Το πρόγραμμα “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφισταμένων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές” που μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Η ενίσχυση αυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες εάν προσλαμβάνεται νέο προσωπικό.
Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα θα πρέπει να περιμένουν τον οδηγό για να πληροφορηθούν τις επιλέξιμες δαπάνες.

– Το πρόγραμμα “Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών”, στο οποίο δεν έχουν δικαίωμα ένταξης δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις ή και θυγατρικές τους.

Το πρόγραμμα έχει δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί επίσης σε δύο κύκλους. Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ επιπλέον 10% παρέχεται στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Εάν εξαιρεθούν τα προγράμματα της Αυτοαπασχόλησης και των Νεοφυών Επιχειρήσεων, που ενισχύονται στο σύνολο της επένδυσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ίδια συμμετοχή τους, κάτι όχι τόσο εύκολο.