Επιστροφές φόρου ακινήτων ετοιμάζει η κυβέρνηση – Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης


Επιστροφές φόρου ακινήτων ετοιμάζει η κυβέρνηση - Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

 
Καθορίστηκε χρονικό διάστημα 90 ημερών για την επιστροφή του υπερβάλλοντος καταβληθέντος φόρου
Επιστροφή μέρους του φόρου που κατέβαλαν σε κληρονομιές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και δωρεές ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μετά την 21η Μαΐου 2015, δικαιούνται οι φορολογούμενοι, ως συνέπεια της μείωσης των αντικειμενικών αξιών που διέταξε το Συμβούλιο της Επικρατείας με αναδρομική ισχύ από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, καθορίζεται χρονικό διάστημα 90 ημερών για την επιστροφή του υπερβάλλοντος καταβληθέντος φόρου, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με τυχόν άλλες φορολογικές οφειλές του δικαιούχου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των σχετικών φόρων θα είναι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στην εφορία, με την οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.
Κατόπιν αυτής, η αρμόδια ΔΟΥ θα υποχρεούται σε έκδοση πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
Όπως διευκρινίζεται, η συγκεκριμένη δήλωση θα υποβάλλεται δίχως πρόστιμο (εκτός αν μεταβάλλει και άλλα στοιχεία), καθώς η φορολογική ανακρίβεια δεν αποδίδεται σε υπαιτιότητά του φορολογούμενου, αλλά σε νομοθετικά επιβεβλημένη αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

www.bankingnews.gr