Γ.Γ.Δ.Ε. – Αποτελέσματα ελέγχου πόθεν έσχες

assets_LARGE_t_420_54441221_type13031

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

Στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ολοκληρώθηκαν για το χρονικό διάστημα από 01.05.2015 έως 31.12.2015 ογδόντα εννέα (89) στοχευμένοι έλεγχοι και βρέθηκαν πέντε  υπάλληλοι με μη δικαιολογημένη προέλευση περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

– ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 83.000 ευρώ,

– ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 101.000 ευρώ,

– ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 166.000 ευρώ,

– ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 78.000 ευρώ,

– ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 82.000 ευρώ.

Τα σχετικά πορίσματα στάλθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για καταλογισμό υπέρ του Δημοσίου και στον Εισαγγελέα, για ποινική αξιολόγηση.