ΟΑΕΔ: Στα €380,62 το τ.μ. η τελική τιμή κατοικίας στο Ολυμπιακό Χωριό

logo

Μία σημαντική εκκρεμότητα που αφορούσε τον καθορισμό της χρεούμενης αξίας ανά τετραγωνικό μέτρο, για την έκδοση οριστικών τίτλων παραχώρησης κυριότητας των κατοικιών του οικισμού του «Ολυμπιακού Χωριού», που είχε ανεγερθεί από τον καταργηθέντα ΟΕΚ και στεγάζει τους δικαιούχους που είχαν αναδειχθεί από τη σχετική κλήρωση, αντιμετώπισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, προκειμένου να μεταβιβαστεί η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή των κατοικιών στους οικιστές.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65 του Νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272Α΄/21-12-2006), όπου αναλύεται διεξοδικά ο ιδιαίτερος τρόπος κοστολόγησης των κατοικιών του εν λόγω οικισμού και σε εφαρμογή των οριζομένων στην με αρ. 59734/2362/13-1-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 37Β΄/18-1-2016), το ΔΣ καθόρισε την τελική χρεούμενη τιμή μονάδας κατοικίας, στα 380,62 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατοικίας.

Το «Ολυμπιακό Χωριό» χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση αθλητών, δημοσιογράφων και διοργανωτών στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, με συνέπεια η κατασκευή του να έχει ακολουθήσει προδιαγραφές ανάλογες με τις συγκεκριμένες ανάγκες, γεγονός που επέφερε υπερβάλλουσα δαπάνη τόσο για την κατασκευή του οικισμού όσο και για τη μετατροπή του σε κατοικίες για τη μεταολυμπιακή του χρήση. Ως εκ τούτου, για το συγκεκριμένο οικιστικό συγκρότημα δεν εφαρμόστηκε ο πάγιος τρόπος κοστολόγησης των κατοικιών που ισχύει για τους λοιπούς οικισμούς του πρώην ΟΕΚ.

9/2/2016
Πηγή : www.euro2day.gr