Κάποιοι τυχεροί πρόλαβαν να κάνουν χρήση της καταργούμενης διάταξης
Νέα εμπλοκή στις συνταξιοδοτήσεις των οφειλετών του ΟΑΕΕ δημιουργεί εγκύκλιος που  αποσαφηνίζει ότι μετά την αναστολή του νόμου Στρατούλη το καθεστώς συνταξιοδότησης των οφειλετών γίνεται δυσμενέστερο για όσους υπέβαλλαν αιτήσεις μετά τις από 17.10.2015.
Δηλαδή  μόνο οι εγκλωβισμένοι οφειλέτες έως 20.000 ευρώ  προς τον ΟΑΕΕ μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές του , συμψηφίζοντας τις  με τις συντάξεις τους και να συνταξιοδοτηθούν.
Ωστόσο κάποιοι τυχεροί πρόλαβαν να κάνουν χρήση της καταργούμενης διάταξης και να συμψηφίσουν οφειλές έως το όριο των 25.000 ευρώ .
Σύμφωνα με την εγκύκλιο  «δεδομένου ότι με τον νέο νόμο επέρχεται δυσμενέστερο νομοθετικό καθεστώς για τους υποψηφίους συνταξιούχους, οι καταργούμενες διατάξεις των παρ.1-3 του άρθρου 38 του Ν.4331/2015 θα έχουν εφαρμογή για αιτήσεις θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος:
α) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής στον υποψήφιο συνταξιούχο.
β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 38 και δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ΠΔ 258/1983 δίμηνη προθεσμία ή η κοινοποιηθείσα με τις συγκεκριμένες διατάξεις οφειλή, έχει ήδη εξοφληθεί.
Για αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης, δηλαδή μετά την 17.10.2015, η κοινοποίηση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών για την έναρξη συνταξιοδότησης, θα διενεργείται με ανώτατο όριο παρακράτησης το ποσό των 20.000,00 Ευρώ σε έως 40 μηνιαίες δόσεις (σχετική η αρ.29/2012 εγκύκλιος και το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619/9.4.2013 έγγραφο). Τέλος, επισημαίνεται ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί κατ’ εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015, η οποία έληξε 30.09,.2015 ( προέβλεπε συμψηφισμό για οφειλές έως 50.000 ευρώ)  θα πρέπει να εξετάζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι παραπάνω διατάξεις (σχετική η εγκύκλιος 16/30.07.2015).
Υπενθυμίζεται επίσης στους οφειλέτες του ΟΑΕΕ που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ότι την Δευτέρα 22.2.2016 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Άμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).
Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση:
– δόσης της 22. 2. 2016,
– τυχόν καθυστερούμενης της 21.1. 2016, με επιπλέον προσαύξηση 2% ή της 21.12.2015, με επιπλέον προσαύξηση 4%.
Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Παρασκευή 19.2.2016.

www.bankingnews.gr