Είναι ο κατάλληλος χρόνος για επένδυση μέσω ΕΣΠΑ;

Τα νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες ενώ υπάρχουν ερωτήματα και προβληματισμοί αρκετών επαγγελματιών όπως:

  • Αξίζει να προχωρήσω σε μια τέτοια επένδυση;
  • Υπάρχουν τα χρήματα;
  • Σε πόσο χρονικό διάστημα θα εισπράξω;

τα οποία θεωρώ εύλογα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση που υπάρχει, όχι μόνο στην χώρα μας. Πέραν αυτών των εύλογων ερωτημάτων υπάρχουν όμως πολλοί επιχειρηματίες – επαγγελματίες – άνεργοι επιστήμονες που αναζητούν δουλειά, οραματίζονται ένα μέλλον στην Ελλάδα με στόχο να παραμείνουν εδώ στην χώρα τους. “Θα το πολεμήσουμε, λένε” και το πιστεύω διότι πλέον η επένδυση γίνεται πραγματική λόγω επιβίωσης και όχι πλεονεξίας και ματαιοδοξίας όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλο ποσοστό.


Με τα νέα αυτά προγράμματα θα τους δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν, να ανασυντάξουν τις σκέψεις τους και να επανακάμψουν, δεν είναι εύκολο αλλά δίχως προσπάθεια είναι σίγουρη η αποτυχία.

Για αυτό ας δούμε κάποιες συμβουλές που πιθανόν να χρησιμεύσουν:

  • Αρχικά σκεφτείτε αν πραγματικά χρειάζεστε την επιδότηση.

Μην δημιουργήσετε έξοδα χωρίς πραγματικά να τα χρειάζεστε.

  • Η επιδότηση που σκέφτεστε αφορά το επαγγελματικό μέλλον σας.

Είναι σημαντικό να προβλέψετε και να καταγράψετε αναλυτικά τον στόχος σας και όλες τις δαπάνες. Με τον τρόπο αυτό θα προηγηθείτε και από τον ανταγωνισμό σας καθώς θα δείτε και τον κλάδο σας πιο εμπεριστατωμένα. Όσο καταγράφουμε το τι θέλουμε γλιτώνουμε αρκετά λάθη.


Απαιτούνται κεφάλαια για την επένδυση, τα έχετε?

Σημαντικός παράγοντας για την σωστή ολοκλήρωση της επένδυσης. Οι τράπεζες σήμερα πλέον πολύ δύσκολα εκταμιεύουν χρήματα. Το θετικό είναι ότι στα νέα αυτά προγράμματα θα υπάρχει δυνατότητα για τμηματικές εκταμιεύσεις της αναλογούσας επιδότησης σε σχέση με το υλοποιούμενο έργο. Με ορθολογική διαχείριση και επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων.

  • Ενημερωθείτε από επαγγελματίες του κλάδου.

Συμβουλευτείτε ανθρώπους με εμπειρία που θα σας οδηγούν καθ’ όλη την διάρκεια της επένδυση σας έως την τελική εκταμίευση των χρημάτων της επιδότησης. Τα κόστος τους επιδοτείται από το πρόγραμμα.

  • Προετοιμαστείτε για τα βασικά δικαιολογητικά.

Η προετοιμασία των δικαιολογητικών που απαιτούνται πρέπει να είναι άμεση, διότι πολλές φορές για απλά δικαιολογητικά που δεν έχουν προσκομισθεί στον κατάλληλο χρόνο δημιουργούνται προβλήματα στην κατάθεση της πρότασης.

  • Μην τα περιμένετε όλα από το πρόγραμμα.

Ξεκινήστε ή συνεχίστε την δουλειά σας δίχως οι σκέψεις σας να είναι αποκλειστικά στην επιδότηση. Εφόσον ακολουθήσετε σωστά τα βήματα της προετοιμασίας δεν χρειάζεται να αναλώνεστε καθημερινά.

Το σίγουρο είναι ότι όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα μπορούν να σας βοηθήσουν με την προϋπόθεση ότι έχετε πιστέψει στην χρησιμότητα τους και με μοναδικό στόχο την επαγγελματική σας ανάπτυξη.