image

Ο «δεκάλογος» για φτηνότερα ασφάλιστρα

Η οικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, οδηγεί πολλούς καταναλωτές στο να αναζητούν ασφαλιστικά προϊόντα χαμηλότερων τιμολογίων.

Πρόκειται για άτομα που πιστεύουν πως σε περιόδους κρίσης η ασφάλιση είναι χρησιμότερη όσο ποτέ, πλην όμως προσπαθούν μέσα από το περιορισμένο εισόδημά τους να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες μπορούν.

Η επιλογή της σύναψης συμβολαίων μέσω διαδικτύου αποτελεί ένα τρόπο μείωσης του ασφαλιστικού κόστους, ωστόσο κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο μόνο σε ορισμένες απλές περιπτώσεις και όχι όταν η συμβολή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή κρίνεται απαραίτητη.

Άλλοι τρόποι περιορισμού, ή/και γενικότερα ελάφρυνσης του κόστους -σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς- θα μπορούσαν να προέλθουν μέσα από τις παρακάτω δέκα τακτικές:

1. Η αναλυτική καταγραφή των ουσιαστικών κινδύνων που αντιμετωπίζει κάθε πελάτης ξεχωριστά και η ασφάλιση μόνο αυτών (αφαίρεση καλύψεων που θεωρούνται δευτερεύουσες).

2. Η ένταξη σε ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις ως κίνητρο προς τους εργαζόμενους, ή από συλλόγους και λοιπές οργανώσεις (λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των συμβολαίων αυτών, οι ασφαλιστικές εταιρείες τιμολογούν χαμηλότερα). Στη συνέχεια, ο πελάτης μπορεί να συνάψει ένα ατομικό συμβόλαιο προκειμένου να καλυφθεί έναντι κάποιων πρόσθετων κινδύνων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ομαδικό ασφαλιστήριο.

3. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα πληρωμής των ασφαλίστρων σε αρκετές ή και πολλές άτοκες δόσεις (συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας).

4. Προσφέρονται υπηρεσίες επισκευής ζημιών στα συμβόλαια κατοικίας από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο τη μείωση της ενδεχόμενης απαλλαγής (δηλαδή του ποσού της ζημιάς, πάνω από το οποίο αποζημιώνει η ασφαλιστική εταιρεία τους πελάτες της).

5. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πληρωμή ασφαλίστρων μέσω πιστωτικών καρτών έχει ως αποτέλεσμα τηναπολαβή πόντων (bonus) που προσφέρει ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας στους καρτούχους (οδηγούν σε σειρά προσφορών και εκπτώσεων).

6. Παρέχονται δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις μέσα από πόντους πιστωτικής κάρτας που κερδίζει ο πελάτης, αγοράζοντας άλλα καταναλωτικά προϊόντα.

7. Δίδονται εκπτώσεις σε περίπτωση ύπαρξης και άλλης δική σας ασφαλιστικής κάλυψης στην ίδια εταιρεία.

8. Παρέχονται εκπτώσεις, όταν καλύπτεται η ίδια ασφαλιστική ανάγκη από περισσότερα του ενός μέλη της οικογένειάς σας.

9. Παρατηρούνται ευνοϊκότεροι όροι συνεργασίας στα συμβόλαια υγείας, όταν ο πελάτης αποκτά πακέτα που προβλέπουν νοσηλεία σε συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική.

10. Προσφέρονται χαμηλότερα ασφάλιστρα αυτοκινήτου, αν η κύρια κατοικία σας βρίσκεται σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας με χαμηλότερο δείκτη ατυχημάτων, ή εάν επί χρόνια δεν έχετε προκαλέσει ατύχημα, ή αν δεχτείτε να επισκευαστεί το όχημά σας σε συνεργείο, ή καλύτερα σε δίκτυα συνεργείων, με τα οποία συνεργάζεται η ασφαλιστική σας εταιρεία.

ΥΓ: Οι ειδικοί επισημαίνουν πως τα φτηνότερα ασφαλιστήρια δεν είναι πάντοτε τα καλύτερα και πως η χρήση ενός ασφαλιστικού συμβούλου θεωρείται απαραίτητη.

24/2/2016
Πηγή : www.euro2day.gr