Συμμετοχή 15% θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι για διαγνωστικές εξετάσεις

Συμμετοχή 15% επί του κρατικού τιμολογίου καλούνται να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις που κάνουν.

Για το θέμα της συμμετοχής η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων-Κυτταρολόγων-Παθολογοανατόμων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών και η Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων εξέδωσαν διευκρινιστική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι εργαστηριακοί γιατροί, οι μειώσεις τιμών 51 αποζημιούμενων από τον Οργανισμό διαγνωστικών εξετάσεων μεσοσταθμικά κατά 43%, των λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων κατά 9%, και των μαγνητικών τομογραφιών και του PET SCAN κατά 18% και 10%, αντίστοιχα, επί των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, αφορούν «αποκλειστικά και μόνο τον ΕΟΠΥΥ και την αποζημίωση που δίνει προς τους συμβεβλημένους παρόχους του, ενώ τα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία εξακολουθούν να αποζημιώνουν τους συμβεβλημένους παρόχους τους, με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο».

Εξηγούν ότι το επίσημο κρατικό τιμολόγιο, που ισχύει από το 1991 δεν μειώθηκε και εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, επομένως οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, επιβαρύνονται με συμμετοχή 15% επί του κρατικού τιμολογίου.

Καταλήγουν ότι από την εν λόγω απόφαση, δεν αυξάνεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου, ο ΕΟΠΥΥ κερδίζει από την μείωση της αποζημίωσης προς τους συμβεβλημένους «παρόχους» και οι μόνοι που χάνουν κατά 50% , είναι οι συμβεβλημένοι «πάροχοι» εργαστηριακοί γιατροί.

Πηγή: www.news.gr