Κίνητρα για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Σχεδόν έτοιμο είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.

Το νομοσχέδιο στην αρχική του μορφή συγκέντρωσε πολλές ενστάσεις των θεσμών . ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESM δεν δέχθηκαν την κυβερνητική πρόταση για παροχή εκπτώσεων στον φόρο, εφόσον τα κεφάλαια που θα δηλωθούν επενδυθούν στη συνέχεια σε μετοχές, ακίνητα, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων, αγορά κρατικών ομολόγων ή τοποθετηθούν σε προθεσμιακές καταθέσεις, αμοιβαία, κ.α..

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών αναζήτησε πρόσθετους τρόπους για να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους φορολογουμένους ώστε να επιστρέψουν αδήλωτα κεφάλαια στην Ελλάδα ή να βγουν από τα «στρώματα», εφόσον φυσικά δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στην Εφορία. Ένα από τα κίνητρα αυτά είναι η παροχή μεγάλης έκπτωσης στην περίπτωση που κάποιος πληρώσει εφάπαξ τον φόρο.

Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι το πιο ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσει κάποιος στη δήλωση «μαύρου» χρήματος είναι η απαλλαγή του από ποινικές ή άλλες κυρώσεις, προσαυξήσεις και πρόστιμα που σε διαφορετική περίπτωση θα του επιβληθούν.

Τα αδήλωτα εισοδήματα που θα αποκαλυφθούν μέσω της εθελοντικής διαδικασίας θα φορολογηθούν με βάση τη χρονιά που θα δηλωθούν και βάσει της εκάστοτε κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την πηγή από την οποία προέρχονται. Έτσι,, αν είναι από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών ενώ αν είναι π.χ. από ενοίκια θα φορολογηθούν με άλλη κλίμακα.
Πηγή: www.cnn.gr