ΙΟΒΕ: Σημαντική επιδείνωση στους δείκτες κατανάλωσης και επιχειρηματικότητας τον Φεβρουάριο


ΙΟΒΕ: Σημαντική επιδείνωση στους δείκτες κατανάλωσης και επιχειρηματικότητας τον Φεβρουάριο

 
Σημαντική επιδείνωση επιχειρηματικών προσδοκιών, δυσμενέστερες οι προβλέψεις για τη ζήτηση
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι τριβές στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ενισχύουν την αβεβαιότητα και αναχαιτίζουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Αυτό αναφέρει στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής συγκυρίας το ΙΟΒΕ, επισημαίνοντας ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα επιδεινώνεται τον Φεβρουάριο και διορθώνει την αύξηση που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο.
Έτσι πλέον διαμορφώνεται στις 89 (από 91,6) μονάδες, σε επίδοση πολύ πάντως χαμηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (98,8 μονάδες).
Η πτώση του δείκτη είναι κυρίως αποτέλεσμα των αισθητά μειωμένων προσδοκιών στις Υπηρεσίες, αλλά και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία πλέον διαμορφώνεται στο δυσμενέστερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2013. Αντίθετα, σε Βιομηχανία, Λιανικό εμπόριο και Κατασκευές σημειώνεται μικρή βελτίωση.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι τριβές στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ενισχύουν την αβεβαιότητα και αναχαιτίζουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Ειδικά ως προς τους καταναλωτές λογικά αρχίζει να αξιολογείται αρνητικά πλέον και η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης ως παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς και τις προσδοκίες για το οικονομικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα:

– στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες  βελτιώνονται σημαντικά, το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα δεν μεταβάλλεται, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αυξάνονται.
– στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση διευρύνονται, ενώ και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο επιδεινώνεται.
– στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις είναι θετικές για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους εξομαλύνονται, ενώ και τα αποθέματα αποκλιμακώνονται και παραμένουν σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.
– στις Κατασκευές, η βελτίωση του κλίματος εκπορεύεται από την ελαφρά ενίσχυση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως από την άνοδο του δείκτη προβλεπόμενης απασχόλησης.
– στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, η νέα κάμψη του δείκτη προέρχεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις των νοικοκυριών, αφενός για την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12-μηνο, αφετέρου για την οικονομική κατάσταση της χώρας συνολικά.

Σημαντική επιδείνωση επιχειρηματικών προσδοκιών, δυσμενέστερες οι προβλέψεις για τη ζήτηση

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες επιδεινώνεται ραγδαία τον Φεβρουάριο φθάνοντας στις 63,2 (από 77,7) μονάδες, κινούμενος σε χαμηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (77 μον.).
Στις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση διευρύνονται, ενώ και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο επιδεινώνεται.
Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διαμορφώνεται στις -31 (από -13) μονάδες, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινείται και το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση (-22 από -6 μον.).
Πτώση όμως καταγράφεται και στο δείκτη των προβλέψεων για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου (-10 από +9 μονάδες), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι αρνητικές προβλέψεις σε όρους απασχόλησης αυξάνονται, με το σχετικό δείκτη να φθάνει τις -15 (από -9) μονάδες.
Στις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό, στις -5 (από -3) μονάδες, ενώ τέλος, ένα 16% των επιχειρήσεων δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία.
Από τις υπόλοιπες, το 1/3 επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία του, ένα 21% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, με το 23% των επιχειρήσεων να αναφέρει λόγους που συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπως κεφαλαιακοί έλεγχοι, καθυστέρηση εισπράξεων Δημοσίου, υψηλή φορολογία κ.α.

Νέα επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο επιδεινώνεται εκ νέου και διαμορφώνεται στο δυσμενέστερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2013 (όταν βρισκόταν στις -72,2 μον.), κινούμενος στις -66,8 (από -63,9) μονάδες, ενώ πριν ένα χρόνο παρουσίασε την υψηλότερη τιμή του από το φθινόπωρο του 2009.
Η νέα κάμψη του δείκτη προέρχεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις των νοικοκυριών, αφενός για την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12-μηνο, αφετέρου για την οικονομική κατάσταση της χώρας συνολικά.
Η κλιμακούμενη απαισιοδοξία για τις νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα, σε συνδυασμό με την αντιπαράθεση διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς τη διαχείριση των προσφυγικών ροών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνέτειναν στην επιδείνωση των προσδοκιών των νοικοκυριών.

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση απαισιοδοξίας στην ΕΕ, με την Βουλγαρία να ακολουθεί σε απόσταση (-29,9 από -30,7), ενώ έπονται η Ρουμανία (-20,3 από -16,2 μον.), η Σλοβενία (-18,3 από -17,9 μον.) και η Ουγγαρία (-19 από -16,2 μον.).
Στην Κύπρο, η οποία εξέρχεται από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχωρεί τον Φεβρουάριο, στις -16,5 (από -9,7) μονάδες, επίδοση που είναι η έκτη χαμηλότερη πανευρωπαϊκά.
Ο μέσος δείκτης σε ΕΕ και Ευρωζώνη επίσης διαμορφώνεται χαμηλότερα, στις -6,6 (από -4,2) και -8,8 (από -6,3) μονάδες, με άνοδική τάση μόλις σε τρεις χώρες (από 12 τον Ιανουάριο και 13 τον Δεκέμβριο).
Θετικούς δείκτες παρουσιάζουν και πάλι 9 χώρες2: οι σκανδιναβικές (Σουηδία, Φινλανδία, Δανία), η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Μάλτα, η Ολλανδία και το Ην. Βασίλειο. Αναλυτικά στην Ελλάδα:

Επιδείνωση προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους προσεχείς 12 μήνες, χειροτερεύουν και τον Φεβρουάριο, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις -62 (από -53,9) μονάδες.
Το ποσοστό των νοικοκυριών που αναμένουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης αυξάνεται οριακά, στο 71%, όμως περιορίζεται το ποσοστό εκείνων που αναμένουν το αντίθετο στο 3% (από 5%).
Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώνονται στις +0,8 και -1,1 μονάδες.

www.bankingnews.gr