Εντός της ρύθμισης των 100 δόσεων όσοι οφείλουν πρόστιμα – Τι αναφέρει νέα εγκύκλιος


Εντός της ρύθμισης των 100 δόσεων όσοι οφείλουν πρόστιμα - Τι αναφέρει νέα εγκύκλιος

 
Τι αναφέρει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας
Δεν «πετάγονται» εκτός συστήματος, όσοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία αλλά δεν έχουν καταβάλλει τα ποσά των προστίμων – όπως για παράδειγμα του προστίμου για την αδήλωτη εργασία – ή άλλων οφειλών πλην τρεχουσών εισφορών.
Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζει πως η ρύθμιση που ψηφίστηκε πέρυσι δεν χάνεται, ακόμη κι αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει πρόστιμα και άλλες ασφαλιστικές οφειλές – εξαιρουμένων των τρεχουσών εισφορών του – που επιβλήθηκαν μετά την υπαγωγή του στη ρύθμιση όπως είναι :
το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία (10.550 ευρώ), πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή της κύριας εισφοράς ή εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ.
Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο οφειλέτης να καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του.
«Η ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων», αναφέρει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη εγκύκλιος.
Συνεπώς όσοι οφειλέτες έχουν χάσει την ρύθμιση των 100 δόσεων για τέτοιο λόγο, επειδή δηλαδή δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και μπορούν να συνεχίσουν στην ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απωλεσθεί.
Η εγκύκλιος μάλιστα διευκρινίζει πως ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων τις νέες ασφαλιστικές οφειλές του, οι οποίες δημιουργούνται μετά την υπαγωγή του στην ρύθμιση των 100 δόσεων (εφόσον αυτές δεν αφορούν τρέχουσες εισφορές) και χωρίς να θίγεται αυτή..
Για παράδειγμα, οφειλέτης είναι ενταγμένος στην ρύθμιση των 100 δόσεων, πληρώνει κανονικά τρέχουσες εισφορές και δόσεις και του επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτο εργαζόμενο στα 10.550 ευρώ.
Αν δεν το πληρώσει δεν χάνει την ρύθμιση των 100 δόσεων και μπορεί να το εντάξει στην πάγια ρύθμιση, ώστε να το ξεχρεώσει σε 12 δόσεις (ενώ παράλληλα πληρώνει και τις δόσεις της άλλης ρύθμισης).

www.bankingnews.gr