193153

Διορθώνεται το λάθος με τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων

H κυβέρνηση σκοπεύει να επανεξετάσει τις διατάξεις με τις οποίες καταργήθηκαν πλήρως τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης μιλώντας με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εφοριακών υπαλλήλων.

Με τις διατάξεις αυτές, δέθηκαν κυριολεκτικά τα χέρια των ελεγκτών της Εφορίας, καθώς δεν μπορούν πλέον να επιβάλουν κανένα πρόστιμο σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια επιτόπιων προληπτικών φορολογικών ελέγχων διαπιστώνουν ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν έχουν εκδώσει αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών! Ακόμη όμως και σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγόμενους σε ΦΠΑ τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν πλέον για την παράβαση της μη έκδοσης αποδείξεων έχουν περιοριστεί στο 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογιστούν με τρόπο αξιόπιστο και μη αμφισβητήσιμο!

AdTech AdΣε συνάντηση που είχε στα μέσα Φεβρουαρίου με το Προεδρείο του Συλλόγου Εφοριακών νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής, ο κ. Αλεξιάδης έγινε αποδέκτης κριτικής για την απόφαση της κυβέρνησης να νομοθετήσει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, οι οποίες έχουν αποδυναμώσει τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους και έχουν αυξήσει αντί να περιορίσουν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν:

1) Κατάργηση των αυτοτελών προστίμων που καταλογίζονταν για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και αντικατάστασή τους με πολύ μικρά πρόστιμα της τάξεως του 50% επί του ΦΠΑ ο οποίος αναλογεί στην αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

2) Μη επιβολή κανενός προστίμου σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων σε επιχειρήσεις μη υπαγόμενες σε ΦΠΑ, όπως ιδιωτικά ιατρεία, φροντιστήρια, εκπαιδευτήρια και επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ.

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε, ο κ. Αλεξιάδης αποκάλυψε κατ’ αρχήν ότι οι ρυθμίσεις με τις οποίες καταργήθηκαν τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων επιβλήθηκαν στην κυβέρνηση από τους δανειστές! Άφησε δηλαδή να εννοηθεί ότι η απόφαση να καταργηθούν τα πρόστιμα αυτά δεν ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αλλά επιλογή στην οποία εξαναγκάστηκε να οδηγηθεί η κυβέρνηση κατόπιν πιέσεων και εκβιασμών από τους επιθεωρητές των δανειστών! Στη συνέχεια, ο υπουργός παραδέχθηκε το πρόβλημα που έχει ανακύψει εξαιτίας της αδυναμίας των ελεγκτών να επιβάλουν πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται σε ΦΠΑ αλλά και του σημαντικού περιορισμού του ύψους των προστίμων για τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε ΦΠΑ. Σημείωσε δε ότι θα προβεί σε επανεξέταση του θέματος όχι όμως άμεσα αλλά μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος από τους δανειστές.

Το θέμα της κατάργησης των προστίμων για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και λοιπών φορολογικών στοιχείων ανέδειξαν τα dikaiologitika.gr με αναλυτικό ρεπορτάζ, επισημαίνοντας ότι:

* Στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται σε ΦΠΑ, οι ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. και της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον διαπιστώνουν μη έκδοση αποδείξεων, το μόνο που μπορούν να κάνουν πλέον είναι να υπολογίζουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις και να καταλογίζουν συνολικό πρόστιμο ίσο με το 50% του διαφυγόντος ΦΠΑ! Για να γίνει όμως ένας τέτοιος υπολογισμός και να προσδιορισθεί το ακριβές ύψος του προστίμου, θα πρέπει οι ελεγκτές να βρίσκουν πρώτα την καθαρή αξία των πωληθέντων προϊόντων ή των παρασχεθεισών υπηρεσιών η οποία αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις, επ’ αυτής να υπολογίζουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και στην συνέχεια επί του αναλογούντος ΦΠΑ να καταλογίζουν το 50% ως πρόστιμο. Όμως, μια τέτοια διαδικασία προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και του καταλογιστέου προστίμου είναι εξαιρετικά δύσκολη ή ακόμη και αδύνατο να διεκπεραιωθεί ομαλά σε πολλές περιπτώσεις.

* Σε ιδιωτικά ιατρεία, ιδιωτικά φροντιστήρια και εκπαιδευτήρια, καθώς επίσης και σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα λιγότερα των 10.000 ευρώ, που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, λόγω υπαγωγής στο καθεστώς «μικρών επιχειρήσεων» οι ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. και της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) δεν μπορούν πλέον να καταλογίσουν κανένα πρόστιμο όταν κατά την διάρκεια επιτόπιων μερικών φορολογικών ελέγχων εντοπίσουν παραβάσεις που αφορούν στη μη έκδοση αποδείξεων ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι απλώς να καταγράψουν τις παραβάσεις.

8/3/2016
Πηγή : www.news247.gr