Νέο μοντέλο χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς

Tο σχέδιο «Αναπτυξιακή Τραπεζική» παρουσίασε ο όμιλος Πειραιώς, πρωτοβουλία που αποσκοπεί, σύμφωνα με την τράπεζα, στη στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών.

Η «Αναπτυξιακή Τραπεζική» έχει ως βάση τη μείωση του ρίσκου και του κόστους της χρηματοδότησης νέων επενδύσεων και επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και έργα με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Μέσω της πρωτοβουλίας, η Tράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και άνω, με έμφαση στις υποδομές, στον τουρισμό, στην ενέργεια και στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην κλιματική αλλαγή, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον αγροδιατροφικό τομέα, στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγική εξωστρέφεια, στην καινοτομία και τεχνολογία. Τα βασικά κριτήρια για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην πρωτοβουλία της Πειραιώς είναι:

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα (εμπειρία, οικονομική κατάσταση κ.ά.) και η ισχυρή δέσμευσή του για την υλοποίηση της επένδυσης.

• Η βιωσιμότητα και οι προοπτικές κερδοφορίας της επένδυσης, με βάση αξιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο, οι προοπτικές του κλάδου.

• Η συμβολή των επενδυτικών σχεδίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας (αύξηση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της ανταγωνιστικότητας).

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται ολοκληρωμένη υποστήριξη με επιλογή από μεγάλο εύρος εργαλείων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου, παρέχοντας εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Jessicα, Jeremie κ.ά.), πρόσβαση σε εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια κ.ά.

8/3/2016
Πηγή : www.kathimerini.grimage