Πρόταση του ΟΕΕ για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συμβάλλοντας εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο για την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας, διαμόρφωσε με τη βοήθεια εξειδικευμένης επιστημονικής επιτροπής, βασικές θέσεις για την αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Οι θέσεις – προτάσεις του Ο.Ε.Ε. αποτυπώνονται σε ειδική 16σελιδη έκδοση, την οποία απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στον Πρωθυπουργό και τα μέλη της Κυβέρνησης, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, τους προέδρους των Κομμάτων, την Τράπεζα της Ελλάδας, τις τράπεζες, τους κοινωνικούς φορείς, τα Επιμελητήρια, τις Οικονομικές Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. και τον Τύπο.

Η ειδική μελέτη με τις θέσεις του Ο.Ε.Ε. για το ασφαλιστικό σύστημα που εκπονήθηκε από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή, προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Τον διανεμητικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το ασφαλιστικό σύστημα με διευρυμένα χαρακτηριστικά διαγενεακής και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως ισχύει στην συντριπτική πλειοψηφία των κρατών – μελών της Ευρωζώνης.

Την μακροχρόνια βιωσιμότητά του, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άμεση εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών (κοινωνικοί φορείς, επιμελητήρια κλπ.) η οποία θα ποσοτικοποιεί πλήρως τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και θα οδηγεί σε εύρεση της βέλτιστης επιλογής.

Τη διατήρηση των ποσοστών αναπλήρωσης σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην υφίστανται τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί εργαζόμενοι σημαντική μείωση του βιοτικού τους επιπέδου εξερχόμενοι από την αγορά εργασίας και εισερχόμενοι στο συνταξιοδοτικό βίο. Σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να διαδραματίσουν τα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα και η πρόβλεψη για επαρκείς δυνατότητες θεμελίωσης συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και παροχών.

Την ετήσια ενημέρωση των ασφαλισμένων για το ποσό του συσσωρευμένου αποθεματικού κεφαλαίου τους, αλλά και για συνολικό ποσό που συσσωρεύεται στους αποθεματικούς λογαριασμούς του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Τρία Ταμεία Κύριας Ασφάλισης: Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών καθώς και ένα ταμείο επικούρησης και εφάπαξ με δύο αυτοτελείς κλάδους.

Τις αλλαγές που μπορούν να εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος όπως η ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση εισφορών – παροχών, η αποφασιστική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής με την μείωση των αντικινήτρων ασφάλισης, η αυστηροποίηση των ελέγχων και οργάνωση ενός ενιαίου φορέα είσπραξης των εισφορών, η ουσιαστική διοικητική και λειτουργική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων για την μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους, η αξιοποίηση των αποθεματικών και της περιουσίας των ταμείων με όλα τα σύγχρονα εργαλεία, ταυτόχρονα με τις δομικές αλλαγές που απαιτούνται.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στα πλαίσια επίτευξης των βασικών του στόχων πρέπει να είναι:

Βασική Σύνταξη: Χρηματοδοτείται από το κράτος και χορηγείται χωρίς κριτήρια.

Αναλογική Σύνταξη: Βασίζεται στο σύστημα των καθορισμένων παροχών το οποίο λειτουργεί με βάση την αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, την κοινωνική δικαιοσύνη και έχει ως σημείο αναφοράς το διανεμητικό σύστημα. Χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών.

Επικουρική Σύνταξη: Αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης. Χρηματοδοτείται από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των ταμείων επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής προσχώρησης, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4052/2012 όπου το αναλογιστικό έλλειμμα θα κεφαλαιοποιείται σε βάθους χρόνου 30 ετών. Να διερευνηθούν, τέλος, οι δυνατότητες ανάπτυξης των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων και της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω και των επαγγελματικών ταμείων (3ος πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης).

Αναλυτικά, δείτε το πλήρες κείμενο της πρότασης εδώ.