Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην συζήτηση με τους Θεσμούς

Ενόψει των νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα παρθούν στις συζητήσεις με τους θεσμούς, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επαναφέρει στην δημοσιότητα τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τα οποία κρίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες:

Φοροδιαφυγή

 1. Από συστάσεως της η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει την καθιέρωση μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα σχολεία ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν την κοινωνική υφή και ανάγκη της απόδοσης των φόρων και όχι την αποφυγή τους ως «ηρωική πράξη».
 2. Ανεξαρτητοποίηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού για να μπορέσει να κάνει την δουλειά του χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς προς το συμφέρον όλων μας.
 3. Άμεση δημιουργία επιτροπής που θα διορθώσει τα κακώς κείμενα και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στους δύο νέους νόμους 4172 και 4174/2013 με συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Φορολογικές διαδικασίες – Διόρθωση αδικιών –
Προθεσμίες για το φορολογικό έτος 2015 και επόμενα

Προτείνουμε – Επισημαίνουμε:

 1. Νομοθετική τροποποίηση επίσης χρειάζεται και η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2015 (δηλώσεις που υποβάλλονται ήδη εντός του τρέχοντος έτους 2016) από 30/4 σε 30/6. Σε κάθε περίπτωση να προστίθεται ως «διόρθωση» ίσο χρονικό διάστημα με την τυχόν καθυστέρηση από 1η Φεβρουαρίου μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος υποβολής δηλώσεων. Για παράδειγμα ήδη σήμερα – που σας υποβάλλουμε το παρόν – δεν έχει λειτουργήσει η εφαρμογή.

Μια ρεαλιστική ημερομηνία δεδομένου και του όγκου των υποχρεώσεων του κλάδου θα ήταν να οριστεί μέχρι 30/6 καθ’ ότι ο όγκος των φορολογικών δηλώσεων υπερβαίνει τα 6.000.000.

Επίσης, μεγάλο μέρος των δηλώσεων περιέχει και αγροτικά εισοδήματα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με Δελτίο Τύπου, ανακοίνωσε ότι θα αναρτηθούν οι επιδοτήσεις για το υπόλοιπο του 2015 μέσα στον Απρίλιο, γεγονός που μετατοπίζει αυτόματα κατά ένα μήνα ακόμα αυτές τις δηλώσεις.

Οι Φορολογούμενοι πρέπει να ενημερωθούν με διαφημιστικά ότι ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων διότι ένα από τα προβλήματα είναι η μη έγκαιρη παρουσία τους στα γραφεία μας με αποτέλεσμα να υπάρχει όγκος συναλλαγών τις τελευταίες ημέρες. Σε περίπτωση ασφυκτικών πιέσεων των ημερομηνιών τα γραφεία θα επιλέξουν να εξυπηρετήσουν τους μόνιμους πελάτες και όχι όλους.

Θα πρέπει να δοθεί το κίνητρο των περισσότερων δόσεων σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει πιο νωρίς την φορολογική του δήλωση και σε καμία περίπτωση να μην επανασυνδεθεί η ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων με την πληρωμή, θα πρέπει να παραμείνει ασύνδετη διαφορετικά όλοι θα θέλουν να υποβάλλουν μόνο την τελευταία ημέρα, άλλωστε, έχουμε την εντύπωση ότι βρίσκεται στην σκέψη σας η ρύθμιση για περισσότερες από 3 δόσεις που ισχύει σήμερα.

 1. 5. Εξορθολογισμός του συστήματος συλλογής των αποδείξεων με αυτοματοποιημένους τρόπους, χωρίς να υφίστανται οι πολίτες το βαρύ άγχος της καθημερινής συλλογής. Ισχύς του μέτρου συλλογής αποδείξεων ΚΑΙ για ΟΛΟΥΣ τους ελεύθερους επαγγελματίες (σχετικό: Διαβάστε παρακάτω παράγραφο 10)
 2. Αποσαφήνιση της διαδικασίας συλλογής αποδείξεων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2016.
 3. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για να λειτουργήσει η γενική χρήση πλαστικού χρήματος:
 • Ταυτόχρονη επιδότηση προμήθειας και συντήρησης τερματικών μηχανών POS.
 • Μηδενικό κόστος συναλλαγών για ηλεκτρονική τραπεζική.
 1. Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού και χωρίς έξοδα παρακράτησης, ανά επιχείρηση, ο οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση τερματικού μηχανήματος POS και ηλεκτρονικών συναλλαγών εφόσον καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους.
 2. Διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΦΔ – ν.4174/2013: Για την περίπτωση δικαιώματος κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγήςνα επανέλθει το ποσοστό προκαταβολής στο 20% από 50% που είναι σήμερα και αποτελεί στοιχείο έμμεσου εκφοβισμού της φορολογικής αρχής προς κάθε φορολογούμενο.

10.  Επαναφορά της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Προτείνεται να εκπίπτει το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμένων κατά ένα ποσοστό από το εισόδημα, και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα και να «κτίζεται» έτσι το όποιο ποσό αφορολόγητου.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα «υποκινούσε» την φορολογική συνείδηση των υπόχρεων, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό κίνητρο καθολικής και ενσυνείδητης συλλογής αποδείξεων. Το ποσό φόρου που θα χαθεί από το αφορολόγητο θα υπερκαλυφθεί με τον ΦΠΑ τον αποδείξεων που δεν ζητούνται σήμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειρήσεων λόγω αύξησης κερδών.

Αναγκαίο ζητούμενο η δημιουργία συγκρουόμενων συμφερόντων.

11.  Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση σχετικά με τον ΦΠΑ των ΠΟΛ.1056/2-3-15 & ΠΟΛ.1113/2-6-2015αναφορικά με την νέα μέθοδο υπολογισμού επισφάλειας απαιτήσεων που έμμεσα νομοθετεί καθώς εξαιρεί τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ – που όμως αποδόθηκε στο Δημόσιο – από την δυνατότητα συνυπολογισμού στην επισφάλεια που θεωρείται δαπάνη, καθόσον δεν προκύπτει καθαρά από τις ερμηνευτικές διατάξεις.

12.  Η Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία (Ι.Μ.Ε.) θεσπίστηκε με τον Νόμο 383/1976 (ΦΕΚ Α’182/1976) και ονομάσθηκε και ως «ΙΔΙΟΤΥΠΗ» διότι συμφώνα με τις διατάξεις του οι εταίροι-μέλη διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματία και εισφέρουν στην Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. την χρήση του Φ.Δ.Χ. άρα τηρούν βιβλίο εσόδων-εξόδων. Ο νόμος αυτός έχει παραταθεί με τον Ν. 3887/2010 έως 27/1/2022.

Με την εγκύκλιο υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.15 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων , η οποία εκδόθηκε δύο χρόνια περίπου μετά την ισχύ του ν.4172/2013 και με αναφορά ότι η «ερμηνεία» έχει ισχύ από 01/01/2014 η Ι.Μ.Ε. από «ιδιότυπη» μορφή σύμπραξης επιχειρηματιών χαρακτηρίζεται πλέον «νομική οντότητα» και υπόκειται σε φόρο νομικών προσώπων για το εισόδημα που αποκτά.

Και η καθυστερημένη ερμηνεία των διατάξεων καταλήγει με το συμπέρασμα ότι το μέρισμα που διανέμεται δεν θεωρείται περαιτέρω έσοδο για τον εταίρο που θα καταχωρηθεί στα βιβλία του αλλά ως διανομή κερδών.

Αυτό δημιουργεί αυτόματα μεγάλο λογιστικό και φορολογικό θέμα για τις ήδη λειτουργούσες Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. και τις ατομικές επιχειρήσεις των εταίρων τους οι οποίες για την χρήση 2014:

(α) έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις τόσο για τις Ι.Μ.Ε. όσο και για τους εταίρους

(β) έχουν ήδη αποδοθεί μεγάλα ποσά φόρων και ΦΠΑ.

(γ) τα έξοδα έχουν ήδη εκδοθεί στο όνομα των εταίρων και για το 2015 καθότι διατηρούν το δικαίωμα χρήσης του ΦΔΧ σύμφωνα με την νομοθεσία.

(δ) αν δεν έχουν φορολογικό έσοδο από την εκκαθάριση θα βγάλουν όλες οι ατομικές ζημίες καθώς αποσβέσεις και έξοδα εκπίπτουν από τα βιβλία των εταίρων.

(ε) τα ποσοστά συμμετοχής στην ΙΜΕ ΕΠΕ είναι διαφορετικά από τον τρόπο διανομής της διαφοράς εσόδων – κόστους καθώς εξαρτώνται από τα δρομολόγια του κάθε αυτοκινητιστή.

(στ) για το κόστος χρήσης του ΦΔΧ από την ΙΜΕ ΕΠΕ δεν προβλέπεται να εκδίδεται φορτωτική ή τιμολόγιο αλλά μόνον εκκαθάριση από την ΕΠΕ για επιμερισμό εσόδων, εξόδων και ΦΠΑ.

Επαναλαμβάνουμε συγκεντρωτικά:

Επειδή η εγκύκλιος εκδόθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ο τρόπος καταβολής του ΦΠΑ δεν έχει αλλάξει από το 1987, τα πρόστιμα θα είναι υπέρογκα.

Για το έτος 2014 έχουν υποβληθεί, δηλώσεις, καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, δηλώσεις ΦΠΑ για τους εταίρους στα προσωπικά τους ΑΦΜ και όχι στο ΑΦΜ της Ι.Μ.Ε. και για όλο το έτος 2015 συνεχίζεται η ίδια διαχείριση.

Ουσιαστικά οι λίγες χιλιάδες αυτές επιχειρήσεις εφαρμόζουν επί 40 χρόνια την ίδια διαδικασία χωρίς να υπάρχει απώλεια εσόδων αλλά ούτε καμιά πρόθεση φοροδιαφυγής.

Επομένως είναι ανάγκη με νομοθετική παρέμβαση στις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4172/2013 να παραμείνουν σε ισχύ οι παλαιές διατάξεις μέχρι την ισχύ του νόμου 27/01/2022 η όλη διαδικασία για τις Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.

13.  Στην ΠΟΛ.1113/2-6-15 γίνεται αναφορά στην έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από την Ομόρρυθμη Εταιρεία μόνο αν έχει τεθεί σε αδράνεια υπάρχουσα τυχόν ατομική επιχείρηση (στην περίπτωση που συμμετέχει ο Ομόρρυθμος Εταίρος σε Ο.Ε. αλλά και σε ατομική επιχείρηση). Ο τρόπος που αναγράφεται στην εγκύκλιο αφήνει να εννοηθεί ότι έπρεπε να είχε τεθεί σε αδράνεια στο μητρώο. Επειδή πολλά επαγγέλματα όπως και το δικό μας προϋποθέτουν την ύπαρξη ατομικής έστω και χωρίς έσοδα παρακαλούμε για άμεση διόρθωση της αναφοράς «σε αδράνεια» με αναφορά στην ύπαρξη εσόδων που καλύπτουν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

 • Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν από πού θα γίνεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (Ο.Α.Ε.Ε.) σε περίπτωση συμμετοχής τους σε προσωπικές εταιρίες πέραν της ατομικής τους ιδιαίτερα όταν αυτή δεν έχει κέρδη για να καλυφθούν οι εισφορές.
 • Σε σχέση και με το νέο ασφαλιστικό προσχέδιο, έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις μορφές οντοτήτων από το φορολογητέο εισόδημα και σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής από οντότητα της επιλογής του φορολογούμενου.

14.  Παραμένει η θέση μας για υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών 20 ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας για υποβολή των δηλώσεων φορολογίας νομικών προσώπων ή κατ’ ελάχιστο μέχρι την υποβολή της Φορολογικής δήλωσης. Για τα απλογραφικά βιβλία πρέπει να υπάρχει απαλλαγή της διαδικασίας και να ξεκαθαρισθεί τι γίνεται με τα φυσικά πρόσωπα διότι η απαλλαγή τους είναι μόνο με απλή αναφορά στο σύστημα υποβολής.

15.  Τον Δεκέμβριο του 2015 η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με πολλές Ενώσεις (κυρίως νησιωτικών περιοχών) έθεσε το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει (που απαιτεί αποσαφήνιση) με τον τόπο της φορολογικής κατοικίας και της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος φυσικών προσώπων (κυρίως αλλοδαπών) που κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Σχετικά μάλιστα κατετέθη εμπεριστατωμένο έγγραφο-υπόμνημα που απευθύνεται και στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τρίφωνα Αλεξιάδη όσο και στον τότε αναπληρωτή Γ.Γ.Δ.Ε..

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο θέμα του τόπου φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων και αυτό αποθαρρύνει την κάθε μορφή επένδυσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα που αποτελεί αυτή την περίοδο τον στυλοβάτη της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει επίσης άμεσης ρύθμισης καθόσον φάνηκε ότι στην συνάντηση έγινε κατανοητό το πρόβλημα προτάθηκε τρόπος επίλυσης και περιμένουμε ενέργειες σας.

16.  Το Ε9 έχει αντικαταστήσει το εθνικό κτηματολόγιο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση του νέου περιουσιολογίου που ετοιμάζεται. Όλο αυτό το βάρος της καταχώρησης & διόρθωσης των στοιχείων τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στον Κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών.

Πάγια θέση μας – που έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη με κάθε τρόπο και μέσο – είναι ότι το Ε9 πρέπει να παραμένει ΜΟΝΙΜΑ «ανοιχτό» ώστε να διορθώνονται τα στοιχεία των ακινήτων και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ να μην υπάρχουν τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης τροποποιητικής του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 που συχνά αποτελούν τροχοπέδη για την συμπλήρωση ή διόρθωση στοιχείων από την πλευρά των φορολογούμενων.

17.  Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης και κρίσης) πρέπει να καταστεί εφικτός στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας στις επόμενες 5 χρήσεις.

Σήμερα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 34 του ΚΦΕ – ν.4172/2013, οι ατομικές επιχειρήσεις «χάνουν» τη ζημιά όταν φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο σε μια ζημιογόνο χρήση.

18.  Διόρθωση του λάθους στην νομοθετική αλλαγή που αφορά την δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίων από συγγενείς οι οποίοι δεν είναι αγρότες (συνταξιούχοι, μισθωτοί, κλπ) πριν την νέα υποβολή (άρθρο 39, παρ. 2 του ΚΦΕ – ν.4172/2013) των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2015.

19.  Διόρθωση της ερμηνείας που δόθηκε για την εξόφληση των λογαριασμών ΔΕΗ πάνω από 500€ όπου η πληρωμή των ποσών στον γκισέ δεν καλύπτει την αναγνώριση του εξόδου, ερμηνεία που δόθηκε μετά από μεγάλο διάστημα. Η ερμηνεία ουσιαστικά αμφισβητεί ότι το ποσό καταβλήθηκε «νομότυπα» και στο Ταμείο της ΔΕΗ.

20.  Η ΠΟΛ.1223/08-10-2015 που εκδόθηκε μετά το πέρας των καταληκτικών προθεσμιών (30/08/2015) δημιούργησεπρόβλημα σε όσους έχουν συμπεριλάβει στα Ε1 τα ποσά των μερισμάτων από συμμετοχή σε προσωπική εταιρία με διπλογραφικά βιβλία, που αφορούν στη χρήση 2014, λαμβάνοντας κατά τον τρόπο αυτό ως ημερομηνία κτήσης του εισοδήματος την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές έχουν εκκαθαριστεί και έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι, τα ποσά που δηλώθηκαν από μερίσματα προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία) στο φορολογικό έτος 2014, να θεωρηθούν ως μερίσματα του φορολογικού έτους 2014 και να μην απαιτηθεί να γίνουν τροποποιητικές.

21.  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για την εξυγίανση ισολογισμών επιχειρήσεων (μέτρο που θα φέρει άμεση εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία). Θέλουμε οι επιχειρήσεις να κάνουν μια νέα αρχή αλλά όλες λίγο ή πολύ «σέρνουν» βαρίδια του παρελθόντος. Αυτό που αναφέρει σαν δυνατότητα ο ν.4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εσόδων για το Δημόσιο.

22.  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 διαπιστώθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε κατάθεση επιδότησης στο λογαριασμό των δικαιούχων αγροτών με την αιτιολογία «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑΣ» μετά την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι πρέπει να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πάντα φυσικά με πρόστιμο (!!!), εφόσον γίνεται μετά το πέρας της λήξης του χρόνου υποβολής της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων (Πολ.1116/2015). Άλλο ένα θέμα που θέλει νομοθετική διόρθωση σχετικά με τον χρόνο φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Αναγκαίες μεταβολές σε θέματα διακοπής ή μεταβίβασης επιχείρησης – Λοιπά

23.  Οι εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων (προ του 2010) να έχουν καθολική διάρκεια χωρίς ημερομηνία λήξης δηλαδή μια μόνιμη διαδικασίας. Η ανακοίνωση με Δελτίο Τύπου από την Γ.Γ.Δ.Ε. μας βρίσκει σύμφωνους.

24.  Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε συγγενή Α’ βαθμού θα πρέπει να γίνεται με την μη καταβολή οπουδήποτε φόρου και με απλή διαδικασία μόνο αλλαγής των ΑΦΜ και τίποτε άλλο, είτε αυτή γίνεται με επαχθή αιτία ή με γονική παροχή.

25.  Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για παρακολούθηση τρεχόντων θεμάτων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων με την συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Θα βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων και στην πρόληψη κακής νομοθέτησης.

26.  Αναγκαία είναι η επανασύσταση της Επιτροπής στα πλαίσια του παλαιού αρ. 70Α ανά Περιφέρεια με προεδρεύοντα Δικαστικό και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων.

27.  Στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών να ενσωματωθούν όλα τα συμφωνητικά και να μην χρειάζεται διπλή υποβολή καταστάσεων και από τους δύο συμβαλλομένους. Να αρκεί η κατάθεση από τον λήπτη των υπηρεσιών (πελάτη) και μόνο η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών.

28.  Η ένταξη ή όχι ενός αγρότη στο κανονικό καθεστώς κρίνεται σύμφωνα με την είτε λόγω τζίρου (άνω των 15.000,00€) είτε λόγω ενιαίας επιδότησης (άνω των 5.000,00€) το προηγούμενο διαχειριστικό έτος. Η μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, ή από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, γίνεται εντός του 1ου 10ήμερου του κάθε έτους. Τα δικαιώματα για το έτος 2015 βρίσκονται σε προσωρινή ανάρτηση. Οι όποιες ενστάσεις θα κατατεθούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016, ενώ το περιθώριο εκδίκασης των ενστάσεων είναι ένας μήνας από το τέλος της προθεσμίας υποβολής. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, η οριστικοποίηση των δικαιωμάτων θα γίνει τουλάχιστον στα τέλη του Φεβρουαρίου 2016. Άρα η προθεσμία μετάταξης για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μεταφερθεί στις 30 μέρες μετά το πέρας της οριστικοποίησης των δικαιωμάτων τους.

29.  Επίσης πρέπει και η ημερομηνία των 10 ημερών που προβλέπεται για όλες τις μεταβολές να μεταφερθεί στις 30 ημέρες από την μεταβολή.

Θεσμικά αιτήματα του Κλάδου

30.  Άρθρο 17 νόμου 3842/2010: Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, Λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας.

31.  Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 3842/2010 που παραμένει σε ισχύ.

32.  Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι θεσμικός ομιλητής τόσο του Υπουργείου όσο και της Γ.Γ.Δ.Ε. ως η μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο των Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.

33.  Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής – που εμφανίζεται στο σύστημα του TaxisΝΕΤ – και οι υπάλληλοί του να μηνχρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από ΚΕΠ για ενέργειες στις Δ.Ο.Υ στο όνομα των πελατών τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης σε κάποιο Λογιστικό Γραφείο. Έτσι θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στην Δ.Ο.Υ. Σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις. Οι Επαγγελματικές Ταυτότητες που χορήγησε το Ο.Ε.Ε. κινδυνεύουν να πεταχτούν στα άχρηστα.

34.  Έγκριση της δυνατότητας για καθορισμό ύπαρξης επαγγελματικού λογαριασμού για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση πληρωμών πελατών μας (σαν Λογιστικά Γραφεία) ο οποίος θα γνωστοποιείται και στο Μητρώο και η διακίνηση δεν θα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου εάν φυσικά οι χρεώσεις ισούνται με τις πιστώσεις για πληρωμές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης να υπάρξει μέριμνα και οδηγία προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – για την ιδιαιτερότητά μας αυτή – για τους ελέγχους αυτού του είδους σε Συναδέλφους.

35.  Μετά την μεγάλη «συζήτηση» που έχει ανοίξει σχετικά με την προαιρετική εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για ένα χρόνο με τις «διαρροές» που διαβάζουμε στο διαδίκτυο και τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί θα πρέπει να δοθεί μια λύση ώστε να ξέρει ο Κλάδος πως μπορεί να κλείσει το φορολογικό έτος και με ποιους κανόνες.

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη εφαρμογή τους, όποτε εφαρμοσθούν , δεν πρέπει να επισύρει κανενός είδους ποινή. Πρέπει να υπογράψετε την απόφαση σύμφωνα με τα τεκμηριωμένα έγγραφα που έχει υποβάλλει η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος για την παραμονή και στο 2016 των πρατηρίων υγρών καυσίμων που υπερέβησαν τον τζίρο των 8.000.000€.

36.  Σε περίπτωση που υπάρξει πολιτική απόφαση με νομοθετική παρέμβαση, όπως ανακοινώθηκε, για περαίωση εισοδημάτων ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι 31/12/2014 ή νομιμοποίηση καταθέσεων στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό αυτή να έχει ενιαίο κοινό συντελεστή, να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο της προσαύξησης περιουσίας και όχι μόνο μετρητών. Φυσικά σε τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει με μικρό συντελεστή για να υπάρχει ανταπόκριση και να συνδεθεί με επαναπατρισμό κεφαλαίων . Η μεγαλύτερη μέριμνα που πρέπει να δοθεί στο θέμα αυτό είναι το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριών το οποίο θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο.

Συγκεντρωτικές τιμολογίων αγορών – πωλήσεων

37.  Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων (ή Μ.Υ.Φ.) να υποβάλλονται ετήσιες με όριο απαλλαγής υποβολής τα 300,00€ τα οποία δεν θα υποβάλλονται παρά μόνον συνολικά με ένα άθροισμα , από το 2017 να λήγουν λίγο πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και το σύστημα της ΓΓΠΣ να γίνει πιο εύκολο στην χρήση.

38.  Οι ήδη εκκρεμούσες υποβολές και διορθώσεις του 2014 αλλά και 2015 μέχρι σήμερα να μπορούν να υποβληθούν πλέον με ένα ενιαίο αρχείο και όχι υποχρεωτικά σπαστά ανά τρίμηνο με την πρόνοια της μη ύπαρξης προστίμων, να παραταθεί για τρίμηνο η διόρθωση τους και να καλύψει και τις ΜΥΦ εσόδων. Άλλωστε η χρήση είναι πιλοτική και έχει κοστίσει στον κλάδο άπειρες εργατοώρες απλήρωτες φθάνοντας τους Λογιστές στα όρια τους.

ΦΠΑ

39.  Στις περιπτώσεις που ποσά ΦΠΑ έχουν καταβληθεί μεταγενέστερα από την φορολογική περίοδο που αφορούν είναι δίκαιο να καταλογίζονται μόνο οι προσαυξήσεις τους και όχι να καταλογίζονται ξανά και στην συνέχεια να επιστρέφονται.

40.  Το όριο του τζίρου των 500.000 για το ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ να ορισθεί στα 2.000.000 και η δυνατότητα αλλαγής του από την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης και με ημερομηνία μετάταξης την παραπάνω ημερομηνία και όχι την 31/12.

 

Αλλαγή πολιτικής για τα πρόστιμα του Ν.4174 / 2013

41.  Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και στο κλάδο και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).

 

Προτείνουμε:

42.  Διάταξη άρθρου 54 παρ.1 Η και παρ.2 περιπτώσεις ε’, στ’, ζ’ και η’ του ΚΦΔ – Ν.4174/2013: Πρέπει να αναπροσαρμοσθούν και να μειωθούν δραστικά τα πρόστιμα 2.500 ευρώ που αναφέρονται στην διάταξη αυτή και αφορούν λάθη με κοινό ποσό προστίμου, τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά.

Είναι αδιανόητο μια τιμωρία με τέτοιο μεγάλο ποσό κυριολεκτικά «για ψύλλου πήδημα» να εφαρμόζεται η διάταξη αυτή αδιακρίτως (άρθρο 54, παρ.2, περίπτωση ε’, στ’, ζ’ και η’) αλλά και γενικότερα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το ποινολόγιο σε σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Για παράδειγμα οι περισσότερες εφορίες εφαρμόζουν από τις παραπάνω διατάξεις την περίπτωση Η’ και βάζουν πρόστιμο 2.500€ για απώλεια και μόνο ενός φορολογικού στοιχείου παλαιών ετών.

43.  Διατάξεις των άρθρων 58, 58Α, 59 του ΚΦΔ ν.4714/2013: Βεβαίως τα πρόστιμα αυτά με τις διατάξεις του νόμου 4337/17-10-2015 επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου και εκλογικεύτηκαν ως προς το ύψος, ωστόσο πρέπει να επανέλθει η δυνατότητα επαναφοράς συμβιβασμού και καταβολής ενός μειωμένου ποσού όπως παλαιά καθώς αυτό είναι και δίκαιο μέτρο αλλά δημιουργεί και άμεση αύξηση εσόδων.

44.  Το πρόστιμο του άρθρου 54 παρ. 1 των 100,00€, για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα κλπ, πρέπει να μηδενισθεί ή να γίνει το πολύ 30€, ενώ για τις μηδενικές δηλώσεις – καταστάσεις να μην υπάρχει καθόλου πρόστιμο.

45.  Διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο: «Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ’ όσον η αρχική σχετική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα»: Η διάταξη αυτή πρέπει να τροποποιηθεί και να συμπεριλάβει και εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όταν έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε

ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος Σταυρουλάκης Κων/νο