Κατατέθηκε η τροπολογία για την προστασία ανέργων, νοικοκυρών, φοιτητών από τα τεκμήρια

Τροπολογία, που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη, κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Με την τροπολογία προστατεύονται από τα τεκμήρια οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, όπως άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές και όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες. Παρατείνεται ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας που ίσχυε για τους φορολογούμενους αυτούς έως και τα εισοδήματα του 2014, ώστε να έχει ισχύ και για το 2015.

Έτσι, οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι νοικοκυρές και όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν πολύ μικρά και ευκαιριακά εισοδήματα, θα αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί με αφορολόγητο ποσό εισοδήματος, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει τις  6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ. Το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων (φορ.συντελεστής 22% αντί 26% και μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ). Με τον τρόπο αυτό θα φορολογούνται και σε περίπτωση που το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, αλλά το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με την ίδια τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους έγγαμους, εκτός και αν έχει ορισθεί διαφορετικά στο σύμφωνο συμβίωσης.

Με προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι εξαιρετικά για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα οποία αποκτούν εισόδημα από τη διανομή κερδών στις 31 Δεκεμβρίου κάθε φορολογικού έτους, μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση, μετά την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχουν, οπότε και καθίσταται η διανομή οριστική.