Η εταιρική διακυβέρνηση αλά Γεράρδος στο Πλαίσιο και τα ερωτήματα για τις συναλλαγές με 2 εταιρίες ακινήτων


Η εταιρική διακυβέρνηση αλά Γεράρδος στο Πλαίσιο και τα ερωτήματα για τις συναλλαγές με 2 εταιρίες ακινήτων

 
Αν κάποιος διαβάσει αναλυτικά τις οικονομικές καταστάσεις της Πλαίσιο θα διαπιστώσει ότι έχει σωρεία αποκλίσεων από τον Κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης
Χωρίς αμφιβολία η οικογένεια Γεράρδου είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος αλλά και αυτή που είχε καθοριστική συμβoλή στην ανάπτυξη της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ.
Ωστόσο όταν η εταιρία είναι εισηγμένη οι πρακτικές που εφαρμόζονται έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτυπώνουν την νοοτροπία των ισχυρών μετόχων που διοικούν και την αντίληψή τους για την υποχρέωση της εφαρμογής των κανόνων ίσης μεταχείρισης των μετόχων που υφίσταται για μια εισηγμένη εταιρία.
Το 2015 παρά το γεγονός ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και τα κέρδη της Πλαίσιο μειώθηκαν αισθητά από 16,1 εκ ευρώ σε 6,7 εκ ευρώ η εταιρία μοίρασε στους μετόχους της 11,04 εκ ευρώ από τα οποία πάνω από 9 εκ ευρώ εισέπραξε η οικογένεια Γεράρδου που ελέγχει το 82% της εταιρίας.
Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν την ικανοποίησε  και παρά τη μείωση των κερδών οι αμοιβές ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών διαμορφώθηκαν στα επίπεδα της περασμένης χρονιάς στα 620 χιλιάδες ευρώ.
Αυτό θα ήταν ίσως μικρής σημασίας αν δεν υπήρχαν δύο εταιρίες ακινήτων που ελέγχονται διοικητικά και κατά συνέπεια οικονομικά από την οικογένεια Γεράρδου καθώς η εισηγμένη έχει ποσοστό και στις δύο μόλις 20%.
Πρόκειται για τις Πλαίσιο Ακινήτων ΑΕ και την Plaisio Estates JSC από τις οποίες η Πλαίσιο ενοικιάζει ακίνητα και το 2014 πλήρωσε 1,315 εκ ευρώ και το 2015 1,329 εκ ευρώ.
Η Πλαίσιο Ακινήτων και το 2014 και το 2015 έκανε επιστροφή κεφαλαίου από 500.000 γεγονός που σημαίνει ότι στην εισηγμένη πληρώθηκαν λόγω της συμμετοχής του 20% ποσά 200.000 και στους λοιπούς μετόχους 800.000 ευρώ.
Ουσιαστικά δηλαδή μέσω αυτών των συναλλαγών μεταφέρονται κεφάλαια από την εισηγμένη στους βασικούς μετόχους ενώ οι όροι ενοικίασης ακινήτων είναι άγνωστοι.
Κατά τα λοιπά αν κάποιος διαβάσει αναλυτικά τις οικονομικές καταστάσεις της Πλαίσιο θα διαπιστώσει ότι έχει σωρεία αποκλίσεων από τον Κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν εθελοντικά τα μέλη του ΣΕΒ.
Και αυτό δείχνει ότι η εταιρία έφτασε να κάνει τζίρους της τάξεως των 300 εκ ευρώ οι μέτοχοί της δεν εννοούν να αποβάλλουν τη λογική του Έλληνα μικρού επιχειρηματία που αναφέρει πως «η επιχείρηση είναι δική μου και κάνω ότι θέλω».

Νίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr