Με τη μέθοδο του franchising

Στην εστίαση θέλουν να επενδύσουν οι Έλληνες

Στην εστίαση θέλουν να επενδύσουν οι Έλληνες
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )
Αθήνα
Στον χώρο της εστίασης ενδιαφέρονται να επενδύσουν οι περισσότεροι Ελληνες ως 100.000 ευρώ, με τη μέθοδο του franchising, μια μέθοδο που δείχνει αντοχή στην εποχή της κρίσης. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας για τις τελευταίες τάσεις στον κλάδο του franchise που πραγματοποίησε η εταιρεία MSO – Marketing Services Organization για λογαριασμό της διεθνούς έκθεσης KEM Franchise. Η έκθεση KEM Franchise πραγματοποιήθηκε από τις 18 ως τις 21 Μαρτίου.
Η διοργάνωση της έκθεσης συνέπεσε με μια κρίσιμη οικονομική και πολιτική συγκυρία για τις επιχειρήσεις και αποσκοπούσε στην παρουσίαση των success stories των νέων επιχειρηματιών που εντάχθηκαν σε μια αλυσίδα franchise, άνοιξαν εν μέσω κρίσης τη δική τους επιχείρηση και εξασφάλισαν το επαγγελματικό τους μέλλον.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο κύριος όγκος των ερωτωμένων (61,48%) παρουσιάζει επενδυτική δυνατότητα ή πρόθεση επένδυσης ως 100.000 ευρώ. Το 21,22% είναι διατεθειμένο να επενδύσει ως 200.000 ευρώ, το 10,93% μεταξύ 201.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, ενώ το 6,37% εμφανίζει επενδυτική δυνατότητα άνω των 301.000 ευρώ.
Ως προς τα προς επένδυση ποσά ανά κατηγορία στην κατηγορία «Εστίαση -Τρόφιμα», οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι προτίθενται να διαθέσουν ως 100.000 ευρώ σε ποσοστό 73,64% αλλά ταυτόχρονα την επιλέγουν ως κύριο πεδίο ενδιαφέροντος και άτομα που θέλουν να επενδύσουν ποσά άνω των 301.000 ευρώ με ποσοστό 3,10% αλλά και άτομα που επιθυμούν να διαθέσουν από 101.000 ευρώ ως 300.000 ευρώ.
Είναι σαφές από την έρευνα ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κατηγορία «Εστίαση – Τρόφιμα» (35,48%), η οποία συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο στόχο των επενδυτών. Ακολουθούν οι κατηγορίες «Παροχή Υπηρεσιών» (21,90%), «Διάφορα» (15,95%) και «Υγεία – Oμορφιά» (10%). Σημαντικά ποσοστά παρουσιάζουν οι κατηγορίες «Ενδυση – Υπόδηση – Αξεσουάρ» (8,33%) και «Oικιακός Εξοπλισμός» (3,34%). Η «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση» (5%), ενώ αποτελεί μέρος της Παροχής Υπηρεσιών, συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό ενδιαφέροντος και αναλύεται ξεχωριστά.
Oι ερωτώμενοι στην πλειονότητά τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στον θεσμό της δικαιόχρησης (franchise) ως δικαιοδόχοι (franchisee), σε ποσοστό 62,44%. Παράλληλα σημαντικό ποσοστό (17,56%) δηλώνει την πρόθεσή του να λειτουργήσει ως master franchisor, εισάγοντας στην Ελλάδα κάποιο concept του εξωτερικού. Το 20% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται να αναπτύξει με τη μέθοδο του franchise το δικό του concept, δηλαδή να γίνει franchisor.
Επίσης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο δίκτυο franchise απέδειξαν ότι αντέχουν στον χρόνο, καθώς εντάσσονται στις ελάχιστες περιπτώσεις οι οποίες αντί να συρρικνώνονται αναπτύσσονται. Αντίθετα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται σε καθεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς ματαίωσης ή στην καλύτερη των περιπτώσεων αναστολής των επενδυτικών σχεδίων («κλειστό μέχρι νεωτέρας»).
Σύμφωνα με την έρευνα:

Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, σε βαθμό που θα κινδυνέψουν να κλείσουν, επανήλθε στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, αντανακλώντας το πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Το 46,3% των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ πιθανό τον κίνδυνο «λουκέτου» (έναντι 32,9% στην αντίστοιχη έρευνα τον Φεβρουάριο του 2015).
Αμεσο κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο εξάμηνο αντιμετωπίζει το 27,3% των μικρών επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι η μείωση επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα είναι 63.000 και θα αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 30% των αυτοαπασχολουμένων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να διακόψει ή να αναστείλει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά «λουκέτα» επιχειρήσεων που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 138.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Ελληνικές επιχειρήσεις: ικανές να παραγάγουν, όχι όμως και να πουλήσουν

Αλλη μία έρευνα κατέδειξε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ικανές να παραγάγουν καινοτομία, όχι όμως και να πουλήσουν, καθώς παρουσιάζουν έλλειμμα οργανωσιακής κουλτούρας σε ό,τι αφορά την καινοτομία, παρά τα σκληρά μαθήματα της οικονομικής κρίσης.

Τα ελλείμματα αυτά αποτύπωσε η πιλοτική έρευνα σε δείγμα περίπου 250 βορειοελλαδικών επιχειρήσεων (Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία), που εκπονήθηκε με τη χρήση της νέας μεθοδολογίας μέτρησης καινοτομικότητας της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ).

Και σε αυτή την περίπτωση, η ένταξη σε ένα δίκτυο franchise και η συνεργασία με μια επώνυμη αλυσίδα «θωρακίζουν» τον νέο επιχειρηματία από τέτοιους κινδύνους, καθώς καλείται να εφαρμόσει μια «δοκιμασμένη» συνταγή η οποία έχει ήδη μια πορεία στην αγορά και έτοιμο πελατολόγιο.

Τόνια Τσακίρη