Εξάμηνη παράταση για την καταβολή αναπηρικών συντάξεων

Έξάμηνη παράταση για τις αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα των δικαιούχων, σε περιπτώσεις που εκκρεμούν οι υποθέσεις στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, λόγω αναπηρίας, παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι, πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

α) Το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, λόγω αναπηρίας, έχει λήξει ή λήγει, μέχρι την 30.6.2016 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητά τους.

β) Είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη, λόγω αναπηρίας, κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ισχύουν τα εξής:

α) Η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην κοινοποιούμενη διάταξη, εφαρμόζεται, πέραν από τις συντάξεις, λόγω αναπηρίας, για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται, λόγω αναπηρίας (ενδεικτικά: Προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας, κλπ), καθώς και για τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία (ενδεικτικά: Συντάξεις ν. 612/1977, συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία).

β) Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4369/2016 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 27.2.2016.

γ) Τα οικονομικά αποτελέσματα από την κοινοποιούμενη ρύθμιση λήγουν:

– Είτε με τη συμπλήρωση έξι μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας, βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης.

– Είτε πριν τη συμπλήρωση των έξι μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης.

δ) Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης, λόγω αναπηρίας, βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

ε) Εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, που η χορήγηση της σύνταξής τους παρατάθηκε, βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο, βάσει της νομοθεσίας, που διέπει κάθε ασφαλιστικό φορέα) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενεστέρως κριθέν (67%), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Πηγή: www.news.gr