Διαθέτετε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ; – Ορισμένες εναλλακτικές λύσεις για να τα ανταλλάξετε


Διαθέτετε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ; - Ορισμένες εναλλακτικές λύσεις για να τα ανταλλάξετε

 
Το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ όχι των 100 ή 200 ή 500 ευρώ αποτελεί το χαρτονόμισμα που δεν θα πληγεί από τα μέτρα των κεντρικών τραπεζών.
Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες να μετατρέψουν χαρτονομίσματα των 500 ευρώ σε μικρότερα λόγω της ανησυχίας ότι θα αποσυρθούν και μπορεί να «χάσουν» τις καταθέσεις τους.
Να επισημάνουμε ότι όσοι διαθέτετε χαρτονομίσματα εκτός τραπεζών….το καλύτερο χαρτονόμισμα είναι των 50 ευρώ.

Εν συνεχεία εξετάστηκε κάθε φορά που ένας πολίτης αντικαθιστούσε τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με μικρότερα χαρτονομίσματα, οι τράπεζες θα ζητούσαν αναλυτικά στοιχεία του πολίτη.
Έτσι λοιπόν αναζητήθηκαν τρόποι από τους πολίτες πώς να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν.

Θα προσπαθήσουμε με λίγες απλές προτάσεις να δώσουμε απαντήσεις σε 4 ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν από αναγνώστες;

1)Ερώτηση: Έχω 100.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ σε θυρίδα και θέλω να τα ανταλλάξω τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Με βάση την νέα εγκύκλιο της ΤτΕ η τράπεζα στην οποία είστε πελάτης μπορεί να σας τα ανταλλάξει καταθέτοντας 100.000 ευρώ σε ένα καταθετικό λογαριασμό.
Σε αυτή την περίπτωση λύνετε και λύνεται το πρόβλημα των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ αλλά αποκτάται άλλο, καθώς οι καταθετικοί λογαριασμοί υπόκεινται σε capital controls σε κεφαλαιακούς ελέγχους.
Η προτιμότερη λύση αν δεν θέλετε να μεταφέρετε τα χρήματα σας σε καταθετικό λογαριασμό είναι προχωρήσετε σε ανταλλαγές σε ποσά κάτω των 15.000 ευρώ.
Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα.
Οι τράπεζες αθροίζουν και συνεκτιμούν τις συναλλαγές οπότε είναι βέβαιο ότι θα σας βρουν και αν μπορείτε να δικαιολογήσετε τα μετρητά έχει καλώς αν δεν μπορείτε είναι 100% βέβαιο ότι θα βρεθείτε νομικά μπλεγμένοι.
Επίσης υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, οι τράπεζες ανταλλάσσουν τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ ή με πρόσχημα τα capital controls δεν θα εξυπηρετούν τους πελάτες τους;
Κατά την άποψη μας τα χαρτονομίσματα ανεξαρτήτως αν είναι των 500 ή 100 ευρώ πρέπει να ανταλλάσσονται στο σύνολο τους χωρίς κανένα προορισμό πλην της προμήθειας που παίρνουν – και ορθά – οι τράπεζες.
Υπάρχει ένας πρακτικός τρόπος να χρησιμοποιήσετε τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας στην εφορία, σε άλλες συναλλαγές ή αγοραπωλησίες.

2)Ερώτηση: Μπορώ να μεταφέρω τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ σε γειτονική χώρα, να τα καταθέσω σε λογαριασμό και εν συνεχεία να τα μεταφέρω στην Ελλάδα;

Απάντηση: Η λύση αυτή είναι η πιο ενδεδειγμένη και κατά προτίμηση να αξιοποιήσετε το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας και όχι της Αλβανίας.
Ποια είναι η πρακτική;
Αν διαθέτετε λογαριασμό η κατάθεση είναι πανεύκολη.
Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό μπορείτε να ανοίξετε και προτιμήστε είτε σε ευρώ είτε σε δολάρια.
Οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών π.χ. στην Βουλγαρία μπορούν να ανταλλάξουν τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

3)Αν δεν ανταλλάξω τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ κινδυνεύω να χάσω τα χρήματα που διαθέτω;

Απάντηση: Όχι δεν κινδυνεύετε καθώς όταν αποφασιστεί ότι θα αποσυρθούν τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ θα δοθεί επαρκής χρόνος ίσως 1 έως 1,5 χρόνο από τις ανακοινώσεις.
Σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύετε να χάσετε την αξία των χρημάτων σας.

4)Γιατί έχει γίνει τόσο πολύς θόρυβος με τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ;

Απάντηση: Υπάρχει ένας φαινομενικός και ένας ουσιαστικός λόγος.
Ο τυπικός λόγος είναι η πάταξη των φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Ο πραγματικός λόγος είναι ο εξής.
Η ΤτΕ γνωρίζει πόσα χαρτονομίσματα κυκλοφορούν στην αγορά και στις τράπεζες.
Πολλά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ βρίσκονται σε θυρίδες ή σε άλλους χώρες πλην καταθετικών λογαριασμών.
Βρέθηκε μια φόρμουλα ώστε να ασκήσουν πίεση ή να φοβίσουν τους καταθέτες ώστε να επιστρέψουν τα χρήματα τους στους καταθετικούς λογαριασμούς δηλαδή στις τράπεζες.
Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος που σχετίζεται με ένα ευρύτερο σχέδιο των κεντρικών τραπεζών να μειώσουν την κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων και ξεκινούν από τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.
Το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ όχι των 100 ή 200 ή 500 ευρώ αποτελεί το χαρτονόμισμα που δεν θα πληγεί από τα μέτρα των κεντρικών τραπεζών.

Η εγκύκλιος της ΤτΕ:

“Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε συνέχεια και της Απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών της 12/2/2016 να καλέσει την Επιτροπή να διαβουλευθεί με την ΕΚΤ προκειμένου να εξετασθεί η λήψη μέτρων για τα υψηλής ονομαστικής αξίας χαρτονομίσματα και ιδιαίτερα αυτού των 500 ευρώ, ενόψει των στοιχείων που προέκυψαν από σχετική έρευνα της Europol και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής που ακολούθως δημοσιεύθηκε, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση εκ μέρους του συναλλακτικού κοινού για την ανταλλαγή, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζογραμματίων της αξίας αυτής τα οποία οι συναλλασσόμενοι είχαν ενδεχομένως συγκεντρώσει κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε άλλα μικρότερης αξίας.
Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται παρά το ότι ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για την παύση έκδοσης του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ αλλά και του ότι και αν ακόμη ληφθεί στο μέλλον τέτοια απόφαση θα δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την ανταλλαγή των τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με άλλα μικρότερης ονομαστικής αξίας από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.
Ενόψει της κατάστασης αυτής επισημαίνουμε με την παρούσα ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για την πρόληψη και αποτροπή της χρήσης του τραπεζικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω και των πράξεων ανταλλαγής των εν λόγω τραπεζογραμματίων.
Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 12-14 και 17-19 του Ν. 3691/2008 και των παρ. 1.2 και 1.3 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πολιτικής τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν προβαίνουν σε πράξεις ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με χαρτονομίσματα μικρότερης αξίας ή αποδοχής αυτών ως μετρητών για τη διενέργεια συναλλαγών καλούνται να τηρούν τα ακόλουθα:

1.Να παρέχουν την υπηρεσία της ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ αποκλειστικά σε πελάτες τους και προκειμένου περί φυσικών προσώπων σε δικαιούχους καταθετικού λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα, υφισταμένου ή ανοιχθησομένου, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για τον περιορισμό της ανάληψης μετρητών και της μεταφοράς κεφαλαίων.

2.Μέσω κατάλληλων διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνουν, να καταγράφουν και να καταχωρούν μηχανογραφικά κάθε πράξη ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με άλλα μικρότερης αξίας.

3. Να αθροίζουν το σύνολο των πράξεων ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ ανά πελάτη-φυσικό πρόσωπο μηχανογραφικά και να τις συνεκτιμούν με άλλες συναλλαγές του με χαρτονομίσματα της εν λόγω ονομαστικής αξίας καθώς και με τις λοιπές συναλλαγές του κατά την εφαρμογή των μέτρων επιμέλειας που αναφέρονται ιδίως στις παραγράφους 5.4, εδάφ. (ν), (νί) και (νiiϊ), 5.16 (Συναλλαγές με μετρητά) καθώς και 8.1 και 8.2 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, όπως ισχύει.

4.Στο πλαίσιο και των προαναφερόμενων μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν, αναλόγως και του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, να παρακολουθούν και τις λοιπές συναλλαγές πελατών τους που εκτελούνται με προσκομιζόμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, όπως, κατάθεση σε λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων, αίτηση διενέργειας πληρωμής ή μεταφοράς πίστωσης κλπ., εν αναφορά και προς το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του εκάστοτε πελάτη.
Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατά την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων υψηλής ονομαστικής αξίας με άλλα, μικρότερης αξίας, να συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 περί της ενημέρωσης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους”.

www.bankingnews.gr