Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από τους Έλληνες του εξωτερικού

Μετακομίζοντας ένας Έλληνας στο εξωτερικό, για να εργαστεί, συνήθως έχει την εντύπωση ότι, εφ’ όσον δεν διαμένει πλέον στην Ελλάδα, δεν έχει ούτε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην χώρα μας. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό όσο αρχικά φαίνεται, διότι αυτό που ενδιαφέρει την ελληνική φορολογική αρχή (εφορία), για να απαλλάξει έναν Έλληνα κάτοικο του εξωτερικού από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και άρα καταβολής φόρων στην Ελλάδα είναι η φορολογική κατοικία του και όχι απλά ο τόπος διαμονής του.

Η φορολογική κατοικία είναι ξεχωριστή έννοια και διαφέρει από το τόπο διαμονής.

Ο πολίτης που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην χώρα μας φορολογική δήλωση και να δηλώνει σε αυτήν το εισόδημα που αποκτά σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου (παρ. 1, άρθρο 3, Ν. 4172/13). Ο πολίτης που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα μόνο εφόσον αποκτάει εισόδημα στην χώρα μας και να δηλώνει σε αυτήν την φορολογική του δήλωση μόνον το εισόδημα που αποκτάει στην Ελλάδα (παρ. 2, άρθρο 3, Ν. 4172/13).

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία ένα πρόσωπο, όταν έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων (προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς) δεν μπορεί να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αλλά μόνον φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (παρ. 1, άρθρο 4, Ν.4172/13).

Συνεπώς, ένας Έλληνας του εξωτερικού προκειμένου να μην υποβάλει φορολογική δήλωση στην χώρα μας θα πρέπει: α) να έχει προσκομίσει στην ελληνική εφορία τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πλέον ζει στο εξωτερικό και η εφορία να έκρινε ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος  είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και β) να μην αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

Πολλές φορές στην πράξη συναντάμε περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό ουδέποτε ενημέρωσαν την ελληνική εφορία ότι διαμένουν στο εξωτερικό και ότι εκεί βρίσκεται πλέον το κέντρο των ζωτικών τους συμφερόντων, έτσι ώστε να θεωρηθούν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι αυτοί να εμφανίζονται στα αρχεία της ελληνικής εφορίας ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και συνεπώς να έχουν υποχρέωση όχι απλώς να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην χώρα μας αλλά και να δηλώνουν σε αυτήν τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση που ένας Έλληνας του εξωτερικού προσκόμισε στην εφορία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εφορία συναίνεσε ότι ο φορολογούμενος αυτός είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αλλά ο φορολογούμενος αυτός έχει στην κατοχή του και ένα αγροτεμάχιο στην Ελλάδα το οποίο του αποφέρει κάποιο ενοίκιο, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και στην Ελλάδα, αλλά για να δηλωθεί μόνον το εισόδημα από την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου.

Τέλος, στην περίπτωση που ένας Έλληνας ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και αιτήθηκε από την ελληνική εφορία την μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό αλλά η εφορία έκρινε ότι το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων παραμένει στην Ελλάδα, επειδή π.χ. η σύζυγός του και τα τέκνα του παραμένουν στην Ελλάδα, οπότε αρνήθηκε να τον θεωρήσει φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, ο φορολογούμενος αυτός θα συνεχίσει να υποβάλει στην χώρα μας φορολογική δήλωση και θα δηλώνει σε αυτήν το εισόδημα που αποκτάει από την εργασία του στο εξωτερικό και τυχόν εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα.

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό για το φορολογικό έτος 2015, θα πρέπει άμεσα, εντός του Μαρτίου αν είναι δυνατόν, να υποβάλουν στην Δ.Ο.Υ. που ανήκουν το σχετικό αίτημα και να ορίσουν τον φορολογικό τους εκπρόσωπο στην Ελλάδα. Έως τις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας και στην πορεία έως την 31η  Δεκεμβρίου 2016 θα πρέπει να υποβληθεί η φορολογική τους δήλωση (ΠΟΛ 1058/2015).