Το αργότερο στις 31 Μαΐου διαθέσιμη η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα, στόχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, που είναι αρμόδια, είναι η επικαιροποίηση – μέχρι την 31η Μαΐου 2016 – των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Αυτό σημαίνει ότι και η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα θα διαθέσιμη το αργότερο στο τέλος του Μαΐου.