Τι να προσέξετε πριν υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση

Άνοιξε την Τρίτη το βράδυ η εφαρμογή του Taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2015. Εκδόθηκε ταυτόχρονα η με αριθμό ΠΟΛ. 1041/6.4.2016 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» και περιλαμβάνει τον τύπο και περιεχόμενο των εντύπων Ε1, Ε2, και Ε3, καθώς και το έντυπο Ε16 σχετικά με τη δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις (η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου), καθώς, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη σχετική διάταξη προκειμένου η εξόφληση να γίνει σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις (έως και οκτώ), όπως έχει δηλώσει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.

Αν και η φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν περιλαμβάνει κοσμογονικές αλλαγές, θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής σημεία:

•           Η δήλωση υποβάλλεται έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με δηλώσεις της φορολογικής διοίκησης, με πολλές πιθανότητες να δοθεί περαιτέρω παράταση

•           Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις (Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο). Όπως προαναφέρθηκε, αναμένονται παρεμβάσεις της Διοίκησης

•           Η δήλωση υποβάλλεται μέσω του Taxis ηλεκτρονικά και χειρόγραφα σε περιπτώσεις θανόντος, όπου υποβάλλεται μέσω κληρονόμων (πρέπει να συνυπογράψουν όλοι οι κληρονόμοι την δήλωση)

•           Οι συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης δικαιούνται σε υποβολή κοινής δήλωσης με το σύντροφό τους

•           Πολλοί κωδικοί της δήλωσης είναι προσυμπληρωμένοι. Επειδή δεν υφίσταται δυνατότητα αλλαγής του ποσού από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση λάθους, αυτός θα πρέπει να αποταθεί στον φορέα δήλωσης του εισοδήματος

•           Οι τόκοι επί κοινών καταθέσεων εμφανίζονται στον πρώτο δικαιούχο και αυτός θα πρέπει να επιμερίσει τα ποσά, σε περίπτωση που οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν ενεργή συμμετοχή στον καταθετικό λογαριασμό και δεν είναι απλώς συνδικαιούχοι (π.χ. ανήλικα τέκνα)

•           Τέκνα με δικό τους φορολογητέο εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ (ή άνω των 6.000 ευρώ με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%), υποβάλουν δήλωση δική τους

•           Κάθε φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, άνω των 18 ετών με οποιοδήποτε πραγματικό εισόδημα, είναι υπόχρεος σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

•           Δεν υπάρχει για το φορολογικό έτος 2015 υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων για την παροχή έκπτωσης φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους, για τον λόγο δε αυτό ο κωδικός 049 είναι απενεργοποιημένος

•           Ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια για το φορολογικό έτος 2015, θα πρέπει πρώτα να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε μέσω της Δ.Ο.Υ. να ξεκλειδωθεί ο κωδικός δήλωσης των ενοικίων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κωδικός παραμένει κλειδωμένος και ο φορολογούμενος δεν μπορεί να τον συμπληρώσει

Σχετικά με τα παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η έγκαιρη επικοινωνία των φορολογουμένων και των λογιστών φοροτεχνικών κατά τη φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι παραπάνω από αναγκαία. Καλούμε όλους να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στην εκπλήρωση της φορολογικής τους υποχρέωσης, ώστε να μην παρουσιαστεί το φαινόμενο της μαζικής συγκέντρωσης δηλώσεων προς υποβολή την τελευταία στιγμή, η οποία εξάλλου δυσχεραίνει υπέρμετρα και το έργο των λογιστών φοροτεχνικών. Από την πλευρά του, το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την ομαλή ροή και εξέλιξη της διαδικασίας”.