ΟΓΑ: Διαδικτυακή Εφαρμογή για Εκτύπωση Ασφαλιστικής Ικανότητας

«Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΟΓΑ για Εκτύπωση Ασφαλιστικής Ικανότητας»

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, ο ΟΓΑ υλοποίησε τις εξής διαδικτυακές εφαρμογές:

1. Μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ ( www . oga .gr) και στην επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΓΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ» παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εκτυπώνουν ενημερωτικό έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο δεν επέχει θέση βεβαίωσης και να ενημερώνονται για την ισχύ και την διάρκεια της ασφαλιστικής τους ικανότητας.

Με την διαδικτυακή αυτή εφαρμογή ο ενδιαφερόμενος καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών που εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων/συνταξιούχων του ΟΓΑ, μπορούν να έχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση, σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα αυτών.

Για την πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση των τριών (3) πεδίων με τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ δικαιούχου, ενώ για το προστατευόμενο μέλος χωρίς ΑΦΜ, απαιτείται η συμπλήρωση ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου.

2. Μέσω της ίδιας εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, να εκτυπώνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ