Οι αλλαγές στη φορολογία μετά την αξιολόγηση

Μια νέα προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να περιοριστεί η φοροδιαφυγή αλλά και μια νέα γερή δόση “διεύρυνσης της φορολογικής βάσης”, μέσω αύξησης φόρων και συντελεστών φορολόγησης έχουν βάλει στο τραπέζι κυβέρνηση και επικεφαλής των θεσμών στην προσπάθειά τους να οριστικοποιηθεί το κείμενο της συμφωνίας για την πρώτη αξιολόγηση.

Εκτός από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στο τραπέζι βρίσκονται και δεκάδες παρεμβάσεις για την ευκολότερη και ταχύτερη είσπραξη φόρων από την εφορία μέσω της αυστηροποίησης των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης.

Ας δούμε αναλυτικά τις κυριότερες παρεμβάσεις στον τομέα της φορολογίας που περιλαμβάνει η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου ελληνικού μνημονίου:

-μείωση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους από τα 9.550 ευρώ που είναι σήμερα στα 9.090 που θέλει η κυβέρνηση ή τα 8.182 ευρώ που θέλουν οι θεσμοί. Η μείωση του αφορολόγητου ορίου γίνεται μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου που χορηγείται στον φόρο της κλίμακας από τα 2.100 ευρώ που είναι σήμερα στα 2.000 ευρώ που θέλει η κυβέρνηση ή τα 1.800 ευρώ που θέλουν οι θεσμοί.

-νέες φορολογικές κλίμακας για κάθε πηγή εισοδήματος που οδηγούν σε αύξηση των φορολογικών εσόδων την επόμενη τριετία έως και 1,8 δισ. ευρώ

-επανεξέταση των φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις και κατάργηση όσων κριθούν ότι δεν είναι αποτελεσματικές ή άδικες

-επανεξέτασης του φορολογικού καθεστώτος της ναυτιλίας και χρονική επέκταση της εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας

-απλοποίηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ με κλείσιμο των παραθύρων που επιτρέπουν τη μη καταβολή του καθώς και σύντμηση του χρόνου απόδοσής του στο δημόσιο.

-μετάταξη του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού ύδρευσης από τον μειωμένο συντελεστή 13% στον κανονικό συντελεστή 23%. Η ελληνική πλευρά αρνείται το συγκεκριμένο μέτρο και προτείνει ως αντιστάθμισμα αυξήσεις σε άλλους έμμεσους φόρους (π.χ. καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, συνδρομητική τηλεόραση)

-αλλαγές στη φορολογία των “οχημάτων συλλογικών επενδύσεων” (collective investment vehicles)

-επανεξέταση της παρακράτησης φόρου την παροχή τεχνικών υπηρεσιών

-μείωση των προστίμων για όσους βρίσκονται σε φάση φορολογικού ελέγχου και επιθυμούν να συνεργαστούν με τις αρχές για την αποκάλυψη των εισοδημάτων τους

-εξέταση της δυνατότητας να επεκταθεί χρονικά ο θεσμός του φορολογικού πιστοποιητικού

-αλλαγές τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για να είναι ευκολότερες και ταχύτερες οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο

-υποβολή πρότασης για την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών τιμών  στα ακίνητα με τις εμπορικές τιμές

-διασταυρώσεις της δήλωσης ακινήτων Ε9 με το κτηματολόγιο προκειμένου να εντοπισθεί η πραγματική ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων

-δέσμευση για μη θεσμοθέτηση νέας ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο ή για περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων

-δημιουργία ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης με αυτοτέλεια ανθρώπινων και οικονομικών πόρων

-μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης μετρητών και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών

-μέτρα για τον περιορισμό της απάτης με τον ΦΠΑ

-μελέτη των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ (σήμερα είναι 10.000 ευρώ)

-λήψη στοιχείων για αδήλωτες τραπεζικές κατασχέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

-θέσπιση ρύθμισης για τη νομιμοποίηση αδήλωτων καταθέσεων με την παροχή κινήτρων αλλά “χωρίς αμνηστία”

-αίτημα προς τα κράτη μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραδώσουν στην Ελλάδα στοιχεία για αγορές περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες στο εξωτερικό

-δημιουργία εντός “μητρώου πλούτου” (wealth registry) προκειμένου να παρακολουθείται καλύτερα η φορολόγηση των εύπορων

-μέτρα για την συλλογή φορολογικών εσόδων από εισόδημα που δημιουργείται σε offshore εταιρείες

-μέτρα για την αύξηση των εσόδων από τους μεγάλους οφειλέτες του δημοσίου, όπως δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, περαιτέρω αυτοματοποίηση των κατασχέσεων τραπεζικών υπολοίπων και εισοδημάτων στα χέρια τρίτων

-μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

-έκδοσης εντολών φορολογικού ελέγχου και εισαγγελικών παραγγελιών φορολογικών ελέγχων με βάση κριτήρια για τη σοβαρότητα κάθε υπόθεσης.

11/4/2016
Πηγή : www.capital.gr