Ποιοι εμποδίζουν τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Δεκάδες χιλιάδες ταμειακές μηχανές στην πράξη είναι ανενεργές, καθώς δεν βγαίνουν αποδείξεις, ενώ οι καταστηματάρχες και γενικότερα οι επιχειρηματίες μπορούν να αποκρύψουν και το ΦΠΑ
Το διαρθρωτικό μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων παραμένει στο συρτάρι του υπουργείου Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος να σημειωθεί απέφυγε να βάλει το θέμα στους θεσμούς.
Έτσι θα μπορούσε να προχωρήσει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών που θα επέτρεπε την απευθείας πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, παρακολουθώντας real time την έκδοση αποδείξεων.
Είναι γνωστό στον ελεγκτικό μηχανισμό ότι δεκάδες χιλιάδες ταμειακές μηχανές στην πράξη είναι ανενεργές, καθώς δεν βγαίνουν αποδείξεις από την ταμειακή μηχανή, ενώ οι καταστηματάρχες και γενικότερα οι επιχειρηματίες μπορούν να αποκρύψουν και το ΦΠΑ.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης επεξεργάστηκε την τροπολογία, η οποία ήταν έτοιμη από τον περασμένο Ιανουάριο και στην συνέχεια πήρε το… δρόμο, φθάνοντας έγκαιρα στο γραφείο του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία όμως παραμένει ακόμη στο συρτάρι του.
Ο υπουργός Οικονομικών κράτησε την τροπολογία στο συρτάρι του, εμποδίζοντας έστω και προσωρινά την υλοποίηση του σχεδίου με την ΓΓΠΣ, που θα ήταν σε θέση να διασφαλίσει επιπρόσθετα έσοδα για τα κρατικά ταμεία, ενώ την ίδια στιγμή το οικονομικό επιτελείο θα δέχονταν μικρότερες πιέσεις από το κουαρτέτο για την επιβολή πρόσθετων φόρων.
Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη ΓΓΠΣ είναι κομβικός πυλώνας πάταξης της φοροδιαφυγής.
Η τροπολογία που παραμένει στο συρτάρι προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν (π.χ. των παραστατικών που σχετίζονται με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα).
Ακόμη περιγράφεται στη τροπολογία ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων (φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων), η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαβίβασή τους.
Ως υπεύθυνη ορίζεται για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών, η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Για κάθε συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεος δεν διαβιβάζει τα δεδομένα της θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
Η τροπολογία είχε σκοπό να καλύψει και το νομοθετικό κενό που είχε δημιουργηθεί από την 1-1-2015, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με τις οποίες καταργήθηκαν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011, με συνέπεια να μην είναι δυνατή πλέον η έκδοση υπουργικής απόφασης για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τις ταμειακές μηχανές στο εξυπηρετητή (server) που βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr

www.bankingnews.gr